Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

Golden Goose Homme Pas Cher T Shirt Philipp Plein Pas Cher (ลงในนิตยสารช่องทางทำมาหากิน ฉบับเดือน พ.ย. 51)
เมื่อพูดถึง “ ทิศอสูร” หลายๆคนคงนึกถึงหลายๆคนอาจจะนึกถึงทิศที่มีผีร้าย หรือวิญญาณ แต่ในหลักวิชาฮวงจุ้ยแล้ว หมายถึงทิศที่ส่งผลร้ายเมื่อมีการไปกระทบกระเทือน ซึ่งท่านผู้อ่านควรศึกษาและรู้เอาไว้เพื่อเลี่ยงทิศดังกล่าวในเวลาที่มีการปรับแต่งบ้านหรืออาคารใหม่ทุกๆครั้ง

เริ่มจาก ไม้ พิฆาต ดิน, ดิน พิฆาต น้ำ, น้ำ พิฆาต ไฟ, ไฟ พิฆาต ทอง, ทอง พิฆาต ไม้

ในหลักคำนวณหาทิศอสูรปีนั้น คือ การหาทิศที่มีพลังงานที่ปะทะกันในแต่ละปี โดยเมื่อมีการพิฆาตกัน หรือปะทะกันของพลังงาน หากเราไปก่อกวนในทิศนั้นๆ หรือไปกระทบกระทั่งทำให้พลังงานบริเวณนั้นมีการแผ่ขยายออกมา ก็จะส่งผลให้พลังงานที่ร้ายๆกระจายตัวส่งผลร้ายต่อผู้ที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งจะต้องรู้ก่อนว่าในปีใด มีพลังงานธาตุใด และทิศไหนเป็นทิศที่ถูกพิฆาต ซึ่งผมพอจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

ซึ่งจากที่กล่าวมาผมจะสรุปเป็นตารางเพื่อเอาไว้ดูประกอบง่ายๆ ดังนี้


อย่างที่เคยบอกนะครับ การเปลี่ยนแปลงปีจากปีเก่าสู่ปีใหม่ ในหลักวิชาฮวงจุ้ยจะเริ่มนับจากวันที่ 4 ก.พ. ของทุกปี ไม่ใช่ 1 ม.ค. แจ้งเตือนไว้อีกทีกลัวเข้าใจผิดครับ
เมื่อเราทราบถึงการหาทิศอสูรกันแล้ว เราก็ควรจะรู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องรู้และควรระวังกันขนาดนั้นเชียวหรือ ลองจนตนาการดูว่า หากเราอยู่ในสถานที่ที่มีการปะทะกันของคนสองคน ถึงแม้ว่าในห้องนั้นเราจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดเลย แต่ผลที่เกิดจากทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันนั้น อย่างน้อยก็อาจจะรบกวนสมาธิ หรือทำให้เราไม่สามารถนั่งทำงานในบริเวณนั้นอย่างมีความปกติสุขได้ เช่นกัน ในทิศอสูร คือทิศที่มีการปะทะของพลังงาน พลังงานในทิศอสูรนั้น ก็จะรบกวนไม่ให้เราสามารถทำงานอย่างมีสมาธิ หรือหากมีการตัดสินใจใดๆก็อาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ทั้งนี้ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับว่าการกระทบกระเทือนนั้นรุนแรงมากน้อยแค่ไหน ยิ่งกระทบรุนแรงมากเหตุการณ์ร้ายก็จะยิ่งรุนแรงมากตามไปด้วย และถ้ามีการคำนวณอย่างละเอียดถึงวันเดือนปีเกิดของบุคคลในบ้านด้วยแล้ว จะสามารถคำนวณได้ด้วยว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับใครในบ้าน และเป็นเหตุร้ายเรื่องอะไร ทั้งหมดล้วนมีหลักการและเหตุผลในหลักวิชาทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องงมงายดังที่หลายคนเข้าใจ
นอกจากการไปกระทบกระทั้งในทิศอสูรแล้ว สิ่งที่ควรระวังคือ ทิศหลังบ้านไม่ควรพิงทิศอสูร(ดูทิศหน้าบ้าน จากแหล่งพลังงานทางเข้าหลักของบ้านส่วนใหญ่จะยึดประตูเป้นทิศหน้าบ้าน ส่วนทิศตรงข้ามกับประตูจะเรียกว่าทิศหลังบ้าน) ถ้าบ้านหลังใดมีทิศหลังบ้านพิงทิศอสูร ในปีนั้นๆให้ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ห้ามมีการย้ายเข้าบ้าน สร้างซ่อมแซมบ้าน รื้อถอนอาคาร ต่อเติมใหม่ หรือเคาะ ตอก เจาะ ใดๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านทั้งภายในและภายนอกบ้าน หรือการย้ายเข้าที่ทำงานใหม่ ห้องทำงานใหม่ก็ควรระวัง นอกจากจะได้รับฤกษ์ที่ถูกต้องเพื่อหาวันเวลาที่ดีในการเลี่ยงพลังงานร้ายทั้งหมด ก้จะสามารถเข้าไปตกแต่ง ซ่อมแซม หรือย้ายเข้าได้
ส่วนบ้านที่หลังบ้านพิงทิศอื่น ก็เพียงแต่ให้ระวังไม่ไปกระทำการที่บริเวณทิศอสูรก็เท่านั้นพอ และต้องคอยระวังไม่ให้ผู้อื่น คนในบ้านไปกระทำการในทิศนั้นด้วย

ผลที่เกิดขึ้นความรุนแรงอยู่ที่การกระทำกับทิศร้าย มีตั้งแต่ เสียทรัพย์ อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ โรคเรื้อรังกำเริบ โจรขโมย หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ในการหาทิศอสูรนั้น หากต้องการคำนวณให้ละเอียดลึกลงไปอีก จะสามารถคำนวนทิศอสูรประจำเดือน ทิศอสูรประจำวัน และทิศอสูรประจำยาม ได้อีกด้วย ซึ่งทิศอสูรเดือน วัน ยาม เหล่านี้ ล้วนมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับทิศอสูรปีเช่นกัน เพียงแต่ความรุนแรงอาจจะน้อยลงไปบ้าง ยิ่งสามารถคำนวณได้ละเอียด และหาวันเวลาที่เลี่ยงพลังงานร้ายเหล่านี้ได้ การกระทบกระทั้ง หรือต่อเติมในครั้งนั้นก็จะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้อยู่อาศัย ส่วนสุตรการหาอสูรเดือน อสรูวัน อสูรยาม ก็ใช้หลักการดูนักษัตรประจำเดือน ประจำวัน และประจำยาม เช่นเดียวกันกับการหาทิศอสูรปีนั่นเอง แต่ต้องระลึกไว้ว่าในการเปลี่ยนพลังงานของเดือนต่างๆ จะอยู่ที่วันที่ 4-8 ของแต่ละเดือน(วันที่แน่นอนหาดูได้ในปฏิทินจีน)
การเลี่ยงเหตุร้ายจากทิศอสูร ทำได้โดยคำนวณเพื่อหาทิศที่ปลอดภัยก่อนกระทำการใดๆอันส่งผลให้มีการกระทบกระทั่ง หรือ ถ้าสามารถคำนวณหาฤกษ์ยามที่ดีได้ ในหลักวิชาฮวงจุ้ยการหาฤกษ์ยามขั้นสูงนั้น จะสามารถคำนวณหาช่วงวันเวลาที่เหมาะสม ทั้งคน บ้าน และทิศทางพลังงาน เพื่อเลี่ยงพลังร้ายทั้งหมดได้ แม้ว่าจะต้องไปกระทำการใดๆที่ทิศอสูร หากใช้วันเวลาที่คำนวณในชั้นสูงแล้ว ก็จะไม่เกิดผลร้ายใดๆเกิดขึ้น ซึ่งขอย้ำว่าจะต้องมีการศึกษามาก่อนแล้วเท่านั้น การหาฤกษ์ยามตามปฏิทินจีน ไม่สามารถใช้หลีกเลี่ยงทิศอสูรได้ พึงระลึกไว้เพื่อไม่ให้เกิดภัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

fengshuix-column-11-2008-direction-time

ท่านที่ต้องการอ่านบทความย้อนหลังอ่านได้ที่ หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่อีเมล์ หรือโทร.089-697-4500 หากคำถามของท่านมีประโยชน์จะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

Fengshuix.com

VN:F [1.9.20_1166]
Rating This :
Rating: 3.9/5 (7 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
ฮวงจุ้ย... “ทิศอสูร...ทิศร้ายที่ควรระวัง”, 3.9 out of 5 based on 7 ratings
Be Sociable, Share!

Comments are closed.

-->
louis vuitton taschen outlet lancel pas cher louboutin outlet uk canada goose udsalg canada goose udsalg sac goyard pas cher moncler outlet Monlcer Outlet Canada Goose Pas Cher louis vuitton pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Moncler Outlet goyard replica Ralph Lauren pas cher Canada Goose Outlet polo Ralph Lauren pas cher Moncler Jakker Udsalg Parajumpers Jakker Udsalg Ralph Lauren pas cher Parajumpers Pas Cher louis vuitton replica Moncler Jas Sale Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Femme Pas Cher Canada Goose Outlet Louboutin pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher chloe replica goyard replica Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet