Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

คนที่เกิดธาตุเดียวกัน ก็ยังแบ่งเป็นพลัง อิมและ เอี้ยง
Golden Goose Sneakers Outlet Philipp Plein Outlet ดิถี ธาตุไม้ – เอี้ยง มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคน มีจุดยืนมั่นคง รักความก้าวหน้า กตัญญู มนุษย์สัมพันธ์ดี
ดิถี ธาตุไม้ – อิม จิตใจดีอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือคน มีเมตตากรุณา กตัญญู รู้จักยืดหยุ่นผ่อนหนักผ่อนเบา
ดิถี ธาตุไฟ – เอี้ยง มีมารยาทดี ตรงไปตรงมา กล้าได้กล้าเสีย ชอบเป็นผู้นำต้องการให้คนยกย่อง รักหน้าตา ชื่อเสียง แต่ใจร้อน
ดิถี ธาตุไฟ – อิม มารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน บุคลิกดี เรียบง่าย ไม่โอ่อ่า เข้มแข็งแต่ ไม่ร้อนแรง รักศักดิ์ศรี
ดิถี ธาตุดิน – เอี้ยง เป็นคนหนักแน่น ทิฐิ มานะ มั่นคง เชื่อมั่นตัวเอง มีสัจจะ น่าเชื่อถือ
ดิถี ธาตุดิน – อิม เป็นคนหนักแน่น แต่นุ่มนวล มีสัจจะ เชื่อถือได้ สุขุม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา
ดิถี ธาตุทอง – เอี้ยง กล้าหาญเสียสละ ยุติธรรม ประจบคนไม่เป็น ยมหักไม่ยอมงอ
ดิถี ธาตุทอง – อิม มีศีลธรรม เกลียดความชั่วร้าย ใจบุญกุศล เข้มแข็ง เดินทางสายกลาง จิตใจอ่อนโยน
ดิถี ธาตุน้ำ – เอี้ยง สติปัญญาสูง เฉลียวฉลาด รู้ทันคน ความคิดซับซ้อน มีแผนการณ์มาก
ดิถี ธาตุน้ำ – อิม อ่อนโยน เฉลียวฉลาด มีวาทะศิลป์ ใจกว้าง มีศีลธรรม
ดิถีมีกำลัง หนักแน่น ซื่อสัตย์ มีเมตตาเกลียดความชั่วร้าย รักความก้าวหน้า ความประพฤติดี ท่าทางสง่าผ่าเผย
ธาตุไม้มากเกิน ถือทิฐิ อารมณ์ร้าย อิจฉาคนที่ได้ดีกว่า ทำเกินกว่าเหตุ ขาดความตรึกตรอง ทำงานจึงเกิดอุปสรรค
ธาตุไม้อ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ ทำงานไม่คอยเป็นระเบียบ ตระหนี่ คิดเล็กคิดน้อย จึงสนใจ แต่ประโยชน์เฉพาะหน้า
ธาตุไฟมากเกิน (ดิถีมีกำลัง) ฉลาดทำอะไรเหนือคนอื่น รู้จักหาช่องว่าง พลิกแพลง ฉวยโอกาส อิจฉาคนที่ดีกว่า
ธาตุไฟมากเกิน (ดิถีอ่อนแอ) มีสติปัญญา แต่ไม่สามรถปฏิบัติได้ ชอบแต่งตัว สนใจความหรูหรา โอ่อ่า
ธาตุดินมากเกิน เชื่อมั่นตัวเอง ถือทิฐิ งานตัวเองจะรอบคอบ งานคนอื่นไม่ใส่ใจ อ่อนโยนไม่ก้าวร้าว
ธาตุทองมากเกิน กล้าหาญ ดุดัน โหด แต่ลึกๆ ขาดความเชื่อมั่น จึงไม่กระตือรือร้น เป็นอุปสรรค ทำให้ไม่ก้าวหน้า
Burberry Scarf Outlet ธาตุน้ำมากเกิน หาความแน่นอนไม่ได้ ทำงานขาดตกบกพร่อง ไม่เตรียมความพร้อม ขาดระเบียบ ใจและกายไม่นิ่ง
ดิถีมีกำลัง ทำงานว่องไว เน้นความเป็นจริง ชอบความสวยงาม

ธาตุไฟอ่อนแอ ฉลาดหลักแหลม มีกลยุทย์แผนการณ์มาก บางคนใช้ไปในทางที่ผิด แต่ความจำไม่คอยดี
ธาตุไม้มากเกิน ถือตัวเองมีค่าสูงส่ง ใช้อิทธิพล สนใจประโยชน์ ให้ร้ายคนอื่น ถ้าฝึกจิตใจให้สงบมีคุณธรรม จึงจะประสบความสำเร็จ
ธาตุดินมากเกิน ประมาทเลินเล่อ เก็บความลับไม่อยู่ ไม่รู้ว่าสิ่งใดควร หรือไม่ควร
ธาตุทองมากเกิน ทะนงตน ประพฤติล่วงเกินผู้อื่น ทำให้ถูกติฉินนินทา
ธาตุน้ำมากเกิน มีคุณธรรม แต่ขาดความสมดุล Golden Goose Sneakers Sale ไหวพริบแยบคายมีกลยุทธ์หลักแหลม บางครั้งกลับหาเรื่องใส่ตัว
ดิถีมีกำลัง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความเชื่อถือ ทำตามสัญญา คำพูดสุขุม ใจเย็น ทำตัวสอดคล้องกับค่านิยมประเพณีของสังคม มีแน้วโน้มเคร่งศาสนา
ธาตุดินมากเกิน ทิฐิรุนแรง ไม่รู้จักปรับตัว เปลี่ยนแปลง หรือคล้อยตามใคร รักษาความลับเพื่อป้องกันตัวเองกล้าได้กล้าเสีย รักสัจจะ
ธาตุดินอ่อนแอ ทำงานไม่คอยใช้เหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ของตน ตระหนี่ ไม่ใส่ใจความคิดผู้อื่น กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า ไม่สนใจเรื่องศักดิ์ศรี
ธาตุไม้มากเกิน ทำงานเหน็ดเหนื่อย แต่ไม่ได้ผล ทำสิ่งหนึ่งลืมสิ่งหนึ่ง ไม่คอยเฉลียวฉลาดนัก แต่ชอบวิ่งเต้นให้คนอื่น
ธาตุไฟมากเกิน มีเมตตา แต่ขาดความสามารถ Golden Goose Superstar Sneakers Sale ในการตัดสินใจ หวาดระแวง จึงสนิดกับคนยาก ช่วยเหลือใครจะจำไว้ตลอด ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่คอยลุล่วง

ธาตุน้ำมากเกิน ให้ความสำคัญกับการหาเงินทอง ถ้าฝึกฝนจิตใจให้ดี จะช่วยงานสังคมการกุศลได้มาก หากประมาทเลินเล่อจะเสียการณ์ ไม่พึงคบคนพาลจะประสบความสำเร็จ
ดิถีมีกำลัง มีมนุษย์สัมพันธ์ และชื่อเสียง มีอำนาจ กล้าตัดสินใจรวดเร็ว ไม่คิดร้ายผู้อื่น
ธาตุทองมากเกิน ทนงตน แกล้วกล้า รักเพื่อนฝูง ถือคุณธรรม ทำสิ่งใดไม่คิดหน้าคิดหลัง อาจเกิดความผิดพลาดเสียหาย
ธาตุทองอ่อนแอ จิตใจเป็นกุศล แต่ตรึกตรองสิ่งต่างๆ มากเกินไป จึงเสียโอกาสที่ผ่านมา ทำให้งานสำเร็จยาก
ธาตุไม้มากเกิน ถือทิฐิเรื่องเงินทอง แม้รู้จักแยกแยะความซื่อตรง-คดงอ สิ่งดี-สิ่งร้ายได้ แต่ถูกยั่วยวน ให้โอนเอียงได้ง่ายชอบเล่นงานผู้อื่น
ธาตุไฟมากเกิน ค่อนข้างฉลาด แต่ใจร้อน แม้รู้จักแยกแยะความดี ความชั่ว แต่ส่วนลึกยังมีกิเลส ทำงานบางครั้งขาดความอดทน
ธาตุดินมากเกิน จุดยืนไม่ชัดเจน สิ่งที่คิดและ สิ่งที่พูดแตกต่างกันเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตน เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินไมสามารถตัดสินใจได้
ธาตุน้ำมากเกิน สติปัญญาเฉลียวฉลาด เชื่อมั่นตัวเองจนเกินไป จนอาจเกิดความเสียหาย ไม่ใส่ใจตอบแทนผู้ที่เคยช่วยเหลือ ทำงานรีบร้อน เปลี่ยนแปลงง่าย
ดิถีมีกำลัง คิดการณ์ไกล ไตร่ตรองรอบคอบ ใจกว้าง มีศีลธรรม
ธาตุน้ำมากเกิน หุนหันพลันแล่น ไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อย จิตใจไม่แน่นอน บางคนทุจริตคดโกงหลอกลวง มากรักหลายใจ ก่อความขัดแย้ง แกล้งแสดงออกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ธาตุน้ำอ่อนแอ ดูสุขุมหนักแน่น แต่โลเลไม่แน่นอน ขาดจิตใจที่กล้าหาญงานย่อมสำเร็จได้ยาก ไม่ค่อยกระตือรือร้น
ธาตุไม้มากเกิน ทำงานอะไรมักใช้อารมณ์ ขาดปณิธาน ความคิดอ่อนแอ ทำให้งานไม่คืบหน้าไม่รู้หนักรู้เบา ขาดความตระหนักในคุณค่าที่ผู้อื่นช่วยเหลือ

ธาตุดินมากเกิน มีความอดทน แต่ขาดปัญญา จิตใจเมตตา แต่ไม่แสดงออก ไม่กล้าตัดสินใจ จึงมักเปลี่ยนใจกลางคัน ถ้าหากมีธาตุทองในดวงช่วยแก้ไขให้กลายเป็นดี
ธาตุทองมากเกิน ฉลาด ปัญญาสูง ทะเยอทะยาน ให้เหนือผู้อื่น ไม่ดูพื้นฐานเดิม มีจิตใจ ที่เข้มแข็งมาก

VN:F [1.9.20_1166]
Rating This :
Rating: 4.8/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)
พลัง อิมและ เอี้ยง, 4.8 out of 5 based on 4 ratings
Be Sociable, Share!

Comments are closed.

-->
louis vuitton taschen outlet lancel pas cher louboutin outlet uk canada goose udsalg canada goose udsalg sac goyard pas cher moncler outlet Monlcer Outlet Canada Goose Pas Cher louis vuitton pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Moncler Outlet goyard replica Ralph Lauren pas cher Canada Goose Outlet polo Ralph Lauren pas cher Moncler Jakker Udsalg Parajumpers Jakker Udsalg Ralph Lauren pas cher Parajumpers Pas Cher louis vuitton replica Moncler Jas Sale Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Femme Pas Cher Canada Goose Outlet Louboutin pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher chloe replica goyard replica Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet