Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

(บทความลงในนิตยสารช่องทางทำมาหากินฉบับเดือน ก.ย. 2551)

ในหลักวิชาฮวงจุ้ยต่างๆที่มีบนโลกนี้ มีมากมายหลากหลายทฤษฎี หนึ่งในหลักวิชาที่ปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมาก คือ วิชาดาวเก้ายุค ของเสวียนคง เนื่องจากว่าได้รับการพิสูจน์ และมีการยืนยันจากหลายสำนัก ว่าการปรับแต่งด้วยหลักวิชาดาวเก้ายุคนั้น มีความแม่นยำ และเห็นผลได้ชัดเจน

สำหรับในรายละเอียดวิธีการดูด้วยหลักวิชาดาวเก้ายุคนั้น ผมคงไม่สามารถนำมาอธิบายในหน้ากระดาษได้หมด เพียงแต่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆ ว่า ดาวเก้ายุคนั้น มีอิทธิพลใดบ้างกับตัวเรา และมีอิทธพลใดบ้างกับโลกใบนี้ของเรา เพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าใจในความเป็นไปของโลกใบนี้

map-world

ในหลักการของวิชาดาวเก้ายุคนั้น เกิดจากกลุ่มดาวเหนือทั้ง 9 ซึ่งทั้งหมดจะมีบทบาทในแต่ละช่วงเวลา โดยเราจะใช้พิจารณาถึงยุคที่จะเจริญรุ่งเรือง และยุคที่เสื่อม และนำมาใช้วัดหาพลังงานที่ดี และส่วนที่มีพลังงานที่เสื่อม ในที่พักอาศัย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งเคลื่อนไหว และตำแหน่งนิ่งสงบ ว่าอยู่ที่มุมใดของบ้านหลังนั้น ซึ่งนั้นหมายความว่า ถ้ามีการข้ามยุค บ้านหลังดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนผังพลังงานทำให้จุดที่เคยดี รุ่งเรื่อง อาจจะกลายเป็นจุดเสื่อมได้ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ หลักการดูฮวงจุ้ย จึงต้องพิจารณาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ชัยูมิายนอก ายใน , ผังพลังงานที่เหมาะสมกับชัยูมิ, บุคคลที่อยู่ในบ้าน, และฤกษ์ยามที่เหมาะสม

หลักวิชาดาวเก้ายุค ได้แบ่งเป็นทั้งหมด 9 ยุค และมีอิทธิพลต่อส่วนต่างๆ บนโลก โดยแบ่งส่วนต่างๆของโลกออกเป็น 9 ส่วนเช่นกัน ส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นกับพื้นที่นั้นๆ ซึ่งดาวประจำยุคมีอิทธิพลอยู่ และให้สังเกตว่า ในทุกๆ 10-20 ปี จะมีประเทศในูมิาคใด ูมิาคหนึ่งในพื้นโลกที่จะเริญกว่าอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งก็มักจะเป็นไปตามยุคที่เปลี่ยนไป

ยุคที่ 1 (ปี 2407-2426) (ธาตุน้ำ) กลุ่มมหาสุทรแปซิฟิก

ความหมายของดาว 1 ธาตุน้ำ คือ เรื่องที่เกี่ยวของกับมหาสมุทร ทะเล การเดินทาง ดังนั้นในยุคนี้จะมีความเจริญ หรือความเกี่ยวพันกับการเดินทางโดยเฉพาะทางเรือเป็นสำคัญ เป็นยุคของการล่าอาณานิคมทางทะเล

ยุคที่ 2 (ปี 2427-2446) (ธาตุดิน) กลุ่มอเมริกาใต้

ความหมายของยุค 2 ธาตุดิน คือ เป็นยุคที่มีการค้นพบแหล่งแร่ธรรมชาติ เริ่มมีการนำเอาทรัพยากรใต้ดินมาใช้งาน และเป็นยุคที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

ยุคที่ 3 (ปี 2447-2466) (ธาตุไม้) กลุ่มประเทศอินเดีย

ความหมายของยุค 3 ธาตุไม้ คือ เป็นช่วงที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ เริ่มเปิดประเทศ รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากขึ้น และมีการตรวจสอบ และค้นพบแหล่งป่าไม้มากมาย รวมไปถึงงานด้านเกษตรกรรมมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก กลุ่มประเทศเทศตะวันตกให้ความสนใจกับทางด้านเกษตรกรรม นอกจากนี้ดาว 3 ยังหมายถึงความแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้ง ในยุคนี้ ประเทศในกลุ่มนี้ จึงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้เห็นทั่วไป

ยุคนี้เป็นยุคที่อินเดียซึ่งมหาตมะ คานทีเป็นผู้นำสู่การหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกด้วย และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของรัสเซียด้วย ก่อนที่จะล่มสลายในเวลาต่อมา

ยุคที่ 4 (ปี 2467-2486) (ธาตุไม้) กลุ่มประเทศยุโรป ตะวันออก กลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มแอฟริกา อาทิ

ความหมายของยุค 4 ธาตุไม้ คือ นอกจากยุค 3 ที่เป็นธาตุไม้แล้ว ในยุคที่ 4 นี้ก็เป็นธาตุไม้เช่นกัน และนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเดินทางบนอากาศด้วย การเดินทางด้วยเครื่องบินในยุคนี้จึงเจริญรุดหน้าไปมาก

ยุคที่ 5 (ปี 2487-2506) (ธาตุดิน-ระเบิด) 10 ปีแรก ประเทศที่ยังได้รับพลังอยู่ในยุค 4 10 ปีหลังประเทศที่ยังได้พลังอยู่ในยุค 6

hitler2

ความหมายของยุค 5 ยังรวมหมายถึงความเลวร้ายทุกรูปแบบ การแตกแยก ความเสื่อม และัยพิบัติที่รุนแรง ดังจะเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สอง ก็เกิดขึ้นในยุคนี้
ยุคที่ 6 (ปี 2507-2526) (ธาตุทอง) ฝั่งตะวันตก

news_15

ความหมายของยุค 6 ธาตุทอง คือ การเจริญทางด้านวัตถุ ค่านิยมทางด้านตะวันตกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในช่วงนี้ หลังสงครามโลกเสร็จสิ้น ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมาก คือ สหรัฐอเมริกา นอกจากธาตุทองยังหมายถึง อาชีพด้านราชการ ยุคนี้ผู้ทำงานราชการจึงรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเป็นพิเศษ
ยุคที่ 7 (ปี 2527-2546) (ธาตุทอง) พื้นที่ในแถบประเทศ สหรัฐอเมริกา

ความหมายยุค 7 ธาตุทอง ต่อเนื่องจากยุค 6 ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบาททั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม และมีอิทธิพล ต่อโลกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ด้านอาชีพยังหมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านบันเทิง ยุคนี้งานด้านบันเทิงจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมากเป็นพิเศษ ดังจะดูย้อนกลับไปได้ว่า ศิลปินดังๆที่สร้างชื่อและมีรายได้มากมายมหาศาล ก็จะโด่งดังในยุคนี้แทบทั้งสิ้น
ยุคที่ 8 (ปี 2547-2566) (ธาตุดิน) กลุ่มประเทศจีน

อิทธิพลของดาวประจำยุค คือยุค 8 ธาตุดิน ส่งผลให้ประเทศประเทศจีน ขึ้นมามีอิทธิพลทางการค้าโลก และมีอิทธิพลทางด้านเศรฐษกิจ และการพาณิชย์ และมีบทบาทต่อโลกอย่างเห็นได้ชัด และสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้ายุคเสื่อม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง

ด้านอาชีพ จะเกี่ยวข้องกับทางด้านทรัพยกรธรรมชาติ หรือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจะมีความสำคัญ คนเริ่มลดความสำคัญของโลกตะวันตกลงอย่างเห็นได้ชัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ คนเริ่มให้ความสำคัญทางด้านธรรมะมากขึ้น หรือสนใจในด้านศาสตร์ หรือปรัชญาที่ลึกซึ้ง ดังจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่ทฤษฎีพอเพียงของในหลวงเริ่มได้รับการยอมรับไปทั่วโลก คนเริ่มมองปัจจัยพื้นฐานของชีวิตมากขึ้น เป็นยุคที่กลับสู่ดิน คือความเป็นธรรมชาติ และเรียบง่าย เป็นยุคที่ธุรกิจบันเทิงเริ่มซบเซามีปัญหา และเกิดการแย่งตลาดกันมากมายจนผลกำไรหดหายไปจากเดิมอย่างชัดเจน

ยุค 9 (ปี 2567-2586) (ธาตุไฟ) กลุ่มยุโรป สหาคยุโรป

ในยุคต่อไปคือยุค 9 ธาตุไฟ ในยุคนี้าวะโลกร้อนน่าจะมีความรุนแรงขึ้นมาก เพราะเข้าสู่ยุคธาตุไฟตลอด 20 ปี ธาตุไฟนำมาซึ่งความสว่างไสว นำปัญญามาสู่โลก เป็นไปได้ว่าในยุคนี้จะเกิดวิชาการต่างๆมากมายบนโลกนี้ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน และผู้คนจะแสวงหาหนทางใหม่ๆให้ชีวิต รวมถึงธาตุไฟ เป็นการเผาผลาญอาจจะเกิดความแตกแยกจากแนวความคิดที่แตกต่างกัน ความเชื่อที่แตกต่างมากขึ้น

และเมื่อครบ 9 ยุคแล้ว ก็จะวนกลับมายุค 1 ใหม่อีกครั้ง หมุนเวียนเป็นเช่นนี้ต่อไป

สำหรับท่านผู้อ่าน ที่นำเรื่องหลักวิชาดาวเก้ายุคมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นนี้ ก็เพื่อได้มองเห็นาพถึงความเปลี่ยนแปลงบนโลก กับอิทธิพลจากดาว 9 ยุคนี้ ซึ่งในหลักวิชานี้ การคำนวณหาพลังงานในบ้าน หรือที่ทำงานนั้นจะต้องอาศัยการวัดองศาที่ละเอียด และแม่นยำ เพื่อจะสามารถคำนวณหาพลังงานที่ดี-ร้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับยุคนั้นๆ รวมไปถึงคราวหน้า จะพูดถึงอิทธิพลของดาวเก้ายุค ต่อประเทศไทยในาคต่างๆ มาอธิบายต่อไป และสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมในยุคนี้เป็นอย่างไร
ท่านที่ต้องการอ่านบทความย้อนหลังอ่านได้ที่
http://www.fengshuix.com หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่อีเมล์ fs@fengshuix.com หรือโทร.089-697-4500 หากคำถามของท่านมีประโยชน์จะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

Fengshuix.com

VN:F [1.9.20_1166]
Rating This :
Rating: 4.3/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
ฮวงจุ้ย... อิทธิพลยุคกาลทั้ง 9 กับโลก, 4.3 out of 5 based on 4 ratings
Be Sociable, Share!
-->
Zapatillas nike zapatillas reebok nike air max blancas ropa abercrombie gafas ray ban zapatillas under armour gafas de sol ray ban Gafas carrea new balance hombre botas futbol zapatillas asics new balance mujer zapatos casuales Zapatillas air jordan nike sb nike corte