Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

ฮวงจุ้ย

ด้วยความที่มีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ย จึงพบว่า พลังของดิน หรือพลังของธรรมชาติ นั้นส่งผลถึงเรามีส่วนมากพอสมควร ต้องขอขอบคุณ ท่าน อ.มาศ เคหาสธรรม อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงให้ผม ได้รู้ความลับของพลังธรรมชาติส่วนนี้ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่า.. เมื่อเราได้รู้ศาสตร์ที่ดีแล้ว ก็ไม่อยากเก็บไว้เพียงผู้เดียว หากแต่ผมเองก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้ลึก รู้จริงอะไรมากมาย คงไม่สามารถเอาตัวเองไปเปรียบกับอาจารย์ฮวงจุ้ยท่านอื่นๆ ข้อมูลที่อยู่ในเวบไซต์นี้ Burberry Outlet London จึงเป็นเพียงสิ่งที่ได้รับรู้มา และบางส่วนบางตอนก็ไปเจอมาจากประสบการณ์จริงอื่นๆ…ซึ่งมีเจตนาอยากถ่ายทอดไปยังเพื่อนๆ และคนอื่นๆได้รับรู้บ้าง ไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญหาของผู้ใดทั้งสิ้นและอีกทางหนึ่งเป็นเสมือนตัวผมเอง ได้ทีโอกาสทบทวนความรู้ที่ได้เรียนเรียงเรียงออกมาเป็นสิ่งที่ผ่านความเข้าใจของตัวเองไม่มากก็น้อย Golden Goose Sneakers Outlet และหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการวิเคราะห์บ้าน หรือสำนักงานของท่านเอง….

จากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากอ.มาศ และจากประสบการณ์ที่ได้ออกดูฮวงจุ้ยจริง ทำให้หลายๆส่วน ได้มีความเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ ไม่เข้าใจฮวงจุ้ยแท้จริง ลูกค้าหลายคนอ่านหนังสือเอาเอง ปรับแต่งเอง ถูกบ้างผิดบ้าง ก็น่าสงสาร บางรายซ้ำร้ายอ่านแล้วคิดเดาเอาเอง Cheap Burberry Cashmere Scarf ผมจึงอยากจะพยายามเขียนบทความเพื่อการจัดอย่างง่ายๆ เท่านั้น ย้ำว่าอย่างง่าย เพราะว่าหากจะจัดด้วยรายละเอียดและขั้นที่สูงขึ้น ปัจจัยการถ่ายทอดมีจำกัด จะพาให้คนอ่านเข้าใจผิดและเอาไปใช้ผิดๆได้ง่ายๆ

ในขณะที่วิชาฮวงจุ้ยมีหลายแขนง บางสำนักก็เคร่งครัดในการพิจารณาลูกศิษย์ บางสำนักก็เคร่งครัดในการสืบทอดหลักวิชา โดยห้ามสงสัย ห้ามเปลี่ยนแปลง ห้ามดัดแปลงวิชา ทั้งที่สำนักต่างๆเหล่านั้น กลับตอบคำถามไม่ได้ถึงที่มาที่ไปของหลักวิชาดั้งเดิม ซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นปัญหาให้กับคนรุ่นหลังยิ่งนัก

อาจจะเป็นเพราะวิชาฮวงจุ้ย กำเนิดจากดินแดนตะวันออก ที่ซึ่งภูมิความรู้และวิชาการต่างๆจะต้องสืบทอดกันตามสำนัก และมีการปลอมปนกันมาก ทำให้หลักวิชาแท้จริงนั้นจะมีเพียงทางเดียวที่รู้ได้ นั่นก็คือ การลงมือทำ และพิสูจน์ทฤษฎิด้วยของจริง

แตกต่างจากหลักวิชาการตะวันตก ที่มีการยกย่องผู้ให้ความรู้ ยกย่องผู้คิดค้น และเคารพในกฏและลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเจ้าของทฤษฎี ทำให้วิชาการต่างๆเมื่อถูกค้นพบ มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ และคนรุ่นหลัง ได้นำเอามาต่อยอดพัฒนาให้ทฤษฎีนั้นๆ มีความชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยไม่หวงในหลักวิชา และยินดีที่จะถูกแก้ไขปรับเปลี่ยนหากรู้ว่าบางจุดมีข้อบกพร่อง

ด้วยเหตุที่ฮวงจุ้ย และวิทยาศาตร์เกิดในดินแดนที่ต่างวัฒนธรรมกัน ทำให้วิชาฮวงจุ้ยจึงมีการพัฒนาไปค่อนข้างช้า และหนำซ้ำยังถูกกลุ่มคนบางสำนักหวงแหนและอ้างเพียงว่าปรมาจารย์ทำถูกต้องแล้ว ให้ยึดถือตามนั้น โดยที่ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ หรือได้ไขความกระจ่างอย่างแท้จริง

แต่ด้วยความที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาจาก อ.มาศ จึงพบว่า แท้จริงแล้ววิชาการต่างๆในทางฮวงจุ้ยนั้น หากเราค้นพบหลักการที่ถูกต้อง เราจะสามารถพิจารณาได้ว่าวิชาใด หลักการใดใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้ รวมไปถึงการที่ศึกษาวิชาการหลายๆแขนง เพื่อนำความรู้มาต่อยอดและพิสูจน์ข้อสงสัยต่างๆให้ได้

โดยมิได้หวงแหน หรือห้ามประยุกต์แต่อย่างใด หากแต่ต้องประยุกต์โดยยึดหลักที่ถูกต้องไว้ให้ได้เท่านั้นเอง

วันนี้ผมจึงไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็นผู้รู้ด้านฮวงจุ้ยอย่างหมดเปลือก เพราะวิชาการฮวงจุ้ยยังมีอีกมากที่เราต้องค้นคว้า และพิสูจน์ต่อไป เพียงแต่วันนี้เราได้เรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง เปิดรับอย่างเข้าใจ และปรับปรุงอย่างถูกต้อง ฮวงจุ้ยก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราใให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เพราะผมเชื่ออย่างนึงว่า การทำตัวเป็นชาครึ่งถ้วยนั้น จึงจะทำให้เราเติบโตต่อไป และต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ ไม่อวดอ้างโอหัง ในหลักวิชา เพราะหากทำตัวเป็นชาล้นถ้วยเมื่อใด เราก็หมดคุณค่าเมื่อนั้น…………………

 

รายชื่อท่านอาจารย์ที่ผมได้มีโอกาสศึกษาวิชาการจากท่านครับ


Master Mas Kehardtham
ประธานสถาบันค้นคว้า
วิชาการฮวงจุ้ยประเทศไทย
ฉายา “ซินแส ไฮเทค”
 
วิชาที่เรียนกับท่านอาจารย์มาศ Golden Goose Pas Cher มีดังนี้ .-

 • วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิน, ดาว 9 ยุค (ขั้นต้น-ขั้นกลาง-ขั้นสูง )
  Xuan Kong Flying Star Feng Shui
 • วิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย วิชาชั้นสูงที่ใช้องศาละเอียดถึง 384 องศา
  Xuan Kong Da Gua
 • ฤกษ์ยามกระตุ้นโชค การผสานพลัง ฟ้า คน ดิน อย่างสมบูรณ์แบบ
 • Feng Shui in the City
 • การรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาจีนชั้นสูง
 • วิชาดวงจีน โป้ยหยี่สี่เถียว
 • การหาฤกษ์แต่งงาน
 • โหวงเฮ้ง “อ่านหน้า รู้ใจ ไขชะตาชีวิต”
 • และเคล็ดวิชาอีกมากมายจากท่าน อ.มาศ

 


Grand Master Vincent Koh
Singapore Feng Shui Centre
ซินแสอันดับที่1 ของสิงคโปร์ ที่รัฐบาลสิงคโปร์ยอมรับให้ร่วมจัดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
วิชาที่เรียนกับท่านอาจารย์วินเซนต์ มีดังนี้ .-

 • วิชาดวงจีน จื่อเวยโต่วซู่ (วิชาจักรพรรดิดาวเหนือ)
  Zi Wei Dou Shu
 • วิชาอี้จิง…ศาสตร์การจับยามเพื่อการทำนายเหตุการณ์แบบฉับพลัน ระบบจับยามดอกเหมย และระบบลิ่วเหยา(ข่วยทั้ง 6 เส้น)
  I Ching Divination : Mei Hua Method, Liu Yao Method

 


Master Francis Leyau
ท่านอาจารย์หลีเหยา ประเทศมาเลย์เซีย
ศิษย์ลำดับที่ 4 อาจารย์ตันหยางหวู่
(Tan Yang Wu)
วิชาที่เรียนกับท่านอาจารย์หลี่เหยา มีดังนี้ .-

 • 6 เคล็ดวิชาฮวงจุ้ยลิ่วฟ่า
  Xuan Kong Liu Fa Feng Shui

3-1-2016 6-10-24 AMMaster Garrett Lee
อาจารย์Garrett Lee ประเทศสิงคโปร์
ผู้เชี่ยวชาญวิชา Qi Men Dun Jia
วิชาที่เรียนกับท่านอาจารย์ Garrett Lee มีดังนี้ .-

 • วิชาประตูมหหัศจรรย์ เคล็ดวิชาทำนายจับยามฉีเหมินตุ้ยเจี่ย วิชาขงเบ้งที่ใช้ในการออกรบ
  Qi Men Dun Jia Cheap Vans Shoes 奇門遁甲 Mysterious Gates Escaping Technique : Advanced Foundation Course In Session
VN:F [1.9.20_1166]
Rating This :
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
About FengshuiX.com, 4.5 out of 5 based on 2 ratings
Be Sociable, Share!
louis vuitton taschen outlet lancel pas cher louboutin outlet uk canada goose udsalg canada goose udsalg sac goyard pas cher moncler outlet Monlcer Outlet Canada Goose Pas Cher louis vuitton pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Moncler Outlet goyard replica Ralph Lauren pas cher Canada Goose Outlet polo Ralph Lauren pas cher Moncler Jakker Udsalg Parajumpers Jakker Udsalg Ralph Lauren pas cher Parajumpers Pas Cher louis vuitton replica Moncler Jas Sale Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Femme Pas Cher Canada Goose Outlet Louboutin pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher chloe replica goyard replica Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet