Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

Tag: คำถามคำตอบ

2010/07/07

คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ถามกันมากมาย

ถาม ฮวงจุ้ยสำคัญกับชีวิตเราแค่ไหน? ตอบ ฮวงจุ้ย เป็นการดึงเอาพลังธรรมชาติรอบตัว มาจัดสรรให้เป็นสนามพลังที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายมนุษย์ และความคิดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์ หากชีวิตของเราขึ้นอยู่กับร่างกาย และความคิดจิตใจของเรา การที่เราเลือกอยู่ที่สถานที่ที่ดี ท่ามกลางพลังงานที่ดี จะสามารถส่งเสริมพลังายในตัวเรา ดีกว่า การที่อยู่ในที่เป็นพลังที่บั่นทอนร่างกายและจิตใจของเรา ถาม ถ้ามีความรู้ ความสามารถ อยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องพึ่งพาฮวงจุ้ยไหม? ตอบ ฮวงจุ้ย เปรียบเสมือนตัวช่วย หรือผู้สนับสนุนให้ความรู้ความสามารถของคนให้ส่งผล และนำออกมาให้เกิดผลได้จริง และมากน้อยต่างกัน ความรู้ความสามารถของมนุษย์ คือ ตัวตั้งต้นของการทำสิ่งใด แต่หากมีแต่ความรู้ความสามารถ แต่ทำผิดที่ ผิดจังหวะ หรือผิดบุคคล ย่อมส่งผลร้ายได้เช่นกัน หรือความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้น เพราะความสามารถของคุณ ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจะพบว่า มีคนที่เก่ง มีความสามารถมากมาย ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งๆที่ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ขณะที่ยังมีอีกหลายบุคคลที่อาจจะไมได้เก่งมากมาย แต่สามารถวางตัวและแสดงฝีมือได้ถูกจังหวะ และเหมาะสมกับบุคคล ทำให้ก็สามารถพบกับความสำเร็จได้เช่นกัน ลองเปรียบดูกับการขับรถ หากคุณมีความรู้ความสามารถในการขับรถแล้ว สิ่งที่คุณต้องเลือกต่อไป ก็คือ …read more