Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

Tag: ดวงดาว

2007/08/09

การทำนายตามหลักดาวพยากรณ์

เทียงอิกกุ้ยนั้ง เทพคุ้มครองส่งเสริม เป็นผู้มีวาสนา และมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ด้านเงินทอง และยศศักดิ์ ฮกแชกุ้ยนั้ง ดาววาสนาส่งเสริม มีบรรพบุรุษคอยปกป้องคุมครอง เป็นผู้มีวาสนา ชื่อเสียง ลายศ และเงินทอง เทียงฮกกุ้ยนั้ง เทพวาสนาส่งเสริม เป็นผู้มีวาสนา และมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ อุดมด้วยยศศักดิ์ และชื่อเสียง บุงเชียงกุ้ยนั้ง เทพส่งเสริมอักษรศาสตร์ มีการศึกษาวิชาการ ไอคิวสูง ได้รับเกียรตินิยม ฮักซือกุ้ยนั้ง เทพปัญญาส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้มีไอคิวสูง เชี่ยวชาญวิชาการต่างๆ ขั้นสูง เทียงกัวกุ้ยนั้ง ดาวฟ้าส่งเสริม ในกรณี ราศีบน มีลา อำนาจยศ เป็นผู้โชคดีมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอด ไทเก็กกุ้ยนั้ง จักรวาลส่งเสริมพลัง มีวาสนาส่งเสริมโคัณฑ์ อุดมสมบูรณ์ รุ่งเรืองในสังคม เทียงตู้กุ้ยนั้ง ดาวโคทรัพย์ส่งเสริม เป็นวาสนาส่งเสริมโคัณฑ์ อุดมสมบูรณ์ โจยโตยกุ้ยนั้ง ดาวผู้ใหญ่ส่งเสริม มีชื่อเสียง และเครดิตดีในสังคม มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ …read more