Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

Tag: มาศ เคหาสธรรม

2007/08/05

เจาะลึกดวงจีน…(จาก อ.มาศ)

การดูดวงจีน มีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ต้องรู้ทั้งวัน เดือน ปี และเวลาเกิดที่แน่นอน เพื่อคำนวณว่าเราเป็นคนธาตุอะไร เพราะคนที่เกิดปีเดียวกันไม่จำเป็นธาตุเดียวกัน และย่อมมีนิสัย รวมทั้งชะตาชีวิตที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ชวด สติปัญญาหลักแหลม,ช่างสังเกตุ,มีฝันแรงกล้า,สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายทุ่มเทกับการทำงาน,ชอบความหรูหรา อุทิศให้กับความรัก หากเป็นธาตุที่ต่างกันก็จะมีนิสัยดังนี้ ธาตุทอง อ่อนไหว,อิจฉา,ชอบครอบครองทรัพย์ ธาตุน้ำ ฉลาดช่างเจรจา,ชอบขนบธรรมเนีบม ธาตุไม้ เจริญก้าวหน้า,มีเรื่องทะเลาะบ่อย ธาตุไฟ รวดเร็ว,ชอบแข่ขัน ธาตุดิน มั่นคง,ปลอดัย ฉลู มั่นคง,เข้มแข็ง,อดทนจริงใจ,กล้าหาญ,ยึดประเพณี ดื้อรั้นแต่อบอุ่น มั่นคงและซื่อสัตย์กับคนรัก ธาตุทอง ทะนงตน,มีศิลป์คารม ธาตุน้ำ มีเหตุผล,ปรับตัวเร็ว ธาตุไม้ ยืนหยัด,อดทน ธาตุไฟ พูดตรงไปตรงมา,มีพลัง ธาตุดิน จริงใจ,มั่นคง ขาล เข้มแข็ง,ว่องไว,กล้าหาญ,ใจกว้าง ไม่ชอบความจำเจ,ต้องการมีอำนาจ,มีเสน่ห์แต่ต้องการผูกพันธ์กับใครสักคน,เป็นพ่อแม่ที่ดี ธาตุทอง มองโลกในแง่ดี,ไม่คอยระวัง ธาตุน้ำ ใจกว้าง,ยึดความจริง ธาตุไม้ อดทนแต่เหนื่อย,ใจกว้าง ธาตุไฟ …read more