Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

Tag: สุสานแซกี

2012/09/06

YIN HOUSE FENGSHUI ฮวงจุ้ยเจ่าอุ่ง สุสานคนเป็น

ไม่ได้เขียนบทความมานานร่วมเกือบเป็นปี วันนี้อยากมานำเสนอบทความที่น้อยคนจะรู้และถือได้ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของการจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมดวงชะตา นั่นก็คือ… หยินเฟิ่งสุ่ย YIN FENGSHUI หรือฮวงจุ้ยสุสาน ความสำคัญของการจัดสุสาน การทำสุสานเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ด้านตะวันออกโบราณ ที่ชักนำเอาพลังของธรรมชาติเพื่อให้ส่งผลกับลูกหลาน ซึ่งสุสานแต่ละแห่งจะส่งผลกับลูกหลานได้ถึง 5 ชั่วคน ดังนั้นสุสานที่มีสาพแวดล้อมที่ดีและมีทิศทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง 5 ชั่วคนนั่นเอง ในขณะเดียวกันสุสานที่อยู่ในสาพแวดล้อมที่เลวร้ายและมีทิศทางองศาที่ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลให้ลูกหลานเกิดความเสียหายต่อเนื่อง 5 ชั่วคนเช่นเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นการหาทำเลเพื่อทำสุสานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากมาตั้งแต่โบราณ สังเกตุได้จากกรณีการหาทำเลเพื่อก่อสร้างสุสานให้จักรพรรดิจีน โดยเฉพาะจักรพรรดิองค์สำคัญๆ จะพยายามหาทำเลที่ดีมากๆเพื่อเป็นสุสานของตนเอง เพื่อส่งผลให้ลูกหลานราชวงศ์เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องไปยาวนาน