Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

Tag: ฮวงจุ้ยปีฉลู

2009/04/02

ฮวงจุ้ย ทิศประตูร้านค้า บอกเหตุการณ์ของธุรกิจคุณได้ในปี 52

(บทความลงนิตยสารช่องทางทำมาหากิน ฉบับเดือน เมษายน 2552) ในปีพ.ศ. 2552 หรือปีฉลูนี้ คงเป็นปีที่หลายๆท่านกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ซบเซาและย่ำแย่ ที่เป็นผลพวงมาจากทางอเมริกา ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการชะลอการลงทุนด้วยแล้ว ยังไม่กล้าที่จะติดสินใจขยายการลงทุนเพิ่มอีกด้วย สำหรับฉบับนี้ ผมจะเกริ่นคร่าวๆถึงร้านค้า หรืออาคารที่หันไปในทิศต่างๆ ว่ามีผลต่อฮวงจุ้ยประจำปี ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านพบกับเหตุการณ์ใดบ้าง เพื่อเอาไว้ป้องกันและระมัดระวังในเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั้นๆมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากว่าประตูใหญ่ของร้านค้า หรืออาคาร เปรียบเสมือนปากทางเข้าออกที่สำคัญที่สุดที่สามารถส่งผลต่อคนในองค์กร หรืออาคารนั้นๆได้ หากเป็นพลังงานที่ดี ก็จะส่งผลกระตุ้นให้คนในองค์กรนั้นๆคิดไปในทางที่ดีและทางที่เหมาะสมกับจังหวะและโอกาส หากหันไปในทิศทางที่ไม่ดี ก็จะส่งผลต่อการคิดที่ผิดจังหวะและอาจนำมาสู่ความเสื่อมถอยขององค์กรได้ โดยในปี 2552 นี้จะมีผลต่อทิศทางของประตูทางเข้าของอาคารที่หันไปในทิศต่างๆ ดังนี้ 1. ประตูหันไปทางทิศเหนือ ในปีนี้จะพบเจอเรื่องราวที่ปวดหัวมากมาย หลายๆอย่างไม่ดังหวัง ทำกำไรไม่เข้าเป้า เหมือนจะสำเร็จปิดการขายได้ แต่ก็ต้องผิดหวังและมีเรื่องให้แก้ไขปัญหามากมาย การเงินเจอแต่รายจ่ายที่ไม่คาดฝัน เงินเก็บที่เคยมีต้องดึงออกมาใช้อุดรูรั่วต่างๆของปัญหาที่เกิดขึ้น ลูกค้าที่เข้ามาก็จะนำพาปัญหามาด้วยมากมายสารพัด ลองหากระดิ่งลม 6 ท่อ มาติดประตูทางเข้าอาจจะช่วยลดปัญหาได้บ้าง 2. ประตูหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีนี้จะพบเจอเรื่องราวของการแข่งขัน แย่งชิงผลประโยชน์ การทะเลาะเบาะแว้ง นินทาว่าร้ายกันายในสำนักงาน หรือเกิดเรื่องราวความไม่พอใจระหว่างหน่วยงานายในอันมีสาเหตุมาจากปาก …read more