Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า


ถาม ฮวงจุ้ยสำคัญกับชีวิตเราแค่ไหน?
ตอบ
ฮวงจุ้ย เป็นการดึงเอาพลังธรรมชาติรอบตัว มาจัดสรรให้เป็นสนามพลังที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายมนุษย์ และความคิดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์

ถาม ถ้ามีความรู้ ความสามารถ อยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องพึ่งพาฮวงจุ้ยไหม?
ตอบ
ฮวงจุ้ย เปรียบเสมือนตัวช่วย หรือผู้สนับสนุนให้ความรู้ความสามารถของคนให้ส่งผล และนำออกมาให้เกิดผลได้จริง และมากน้อยต่างกัน
ความรู้ความสามารถของมนุษย์ คือ ตัวตั้งต้นของการทำสิ่งใด แต่หากมีแต่ความรู้ความสามารถ แต่ทำผิดที่ ผิดจังหวะ หรือผิดบุคคล ย่อมส่งผลร้ายได้เช่นกัน หรือความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้น เพราะความสามารถของคุณ ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจะพบว่า มีคนที่เก่ง มีความสามารถมากมาย ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งๆที่ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ขณะที่ยังมีอีกหลายบุคคลที่อาจจะไมได้เก่งมากมาย แต่สามารถวางตัวและแสดงฝีมือได้ถูกจังหวะ และเหมาะสมกับบุคคล ทำให้ก็สามารถพบกับความสำเร็จได้เช่นกัน
ลองเปรียบดูกับการขับรถ หากคุณมีความรู้ความสามารถในการขับรถแล้ว สิ่งที่คุณต้องเลือกต่อไป ก็คือ รถยนต์ที่ดี ที่สามารถช่วยให้คุณขับรถได้ดีขึ้น หากเจอรถที่เบรคแตก ยางซึม เครื่องมีปัญหา แม้ว่าคนขับจะเก่งเพียงใด ก็ยากที่จะพาไปถึงจุดหมายได้
ฮวงจุ้ยก็เปรียบเสมือนรถ ที่จะช่วยให้ความรู้ความสามารถในการขับขี่ของคุณ ไปถึงจุดหมายได้ง่าย และเร็วขึ้น อย่างไม่ต้องพะวงกับปัญหาระหว่างทาง
ถาม ชีวิตต้องผูกติดกับฮวงจุ้ย ต้องพึ่งพาฮวงจุ้ยตลอดหรือเปล่า?
ตอบ
ฮวงจุ้ย คือตัวช่วย คือผู้สนับสนุน แต่ตัวตั้งต้นแห่งความสำเร็จ คือ ตัวบุคคล ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ บุคคลเอง ก็ต้องดำเนินการความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ต่อไป เพราะหากขาดฮวงจุ้ยที่ดี แต่คนมีความรู้ความสามารถ และมีความพยายาม คนนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ เพียงแต่อาจจะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย และความสำเร็จที่ได้อาจจะไม่ได้อย่างเต็มที่ที่ควรจะเป็น
ฮวงจุ้ยจะสามารถช่วยให้คุณคิด ตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องถูกจังหวะมากขึ้น มองเห็นโอกาสที่เข้ามา และเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้น
ถาม จำเป็นหรือไม่ ที่จัดฮวงจุ้ยแล้วต้องรวยขึ้น?
ตอบ
การจัดฮวงจุ้ยช่วยให้คุณสมปราถนามากขึ้น แต่จะสมหวังมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและการลงมือทำของคน เมื่อการคิดอ่านที่ถูกต้อง นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเงิน การจัดที่เหมาะสมจะสามารถเหนี่ยวนำความคิดดีๆได้ในทุกๆเรื่อง ทั้งนี้ฮวงจุ้ยในแต่ละสถานที่จะมีความแตกต่างและโดดเด่นต่างกันในแต่ละเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียว
ถ้าฮวงจุ้ยคือเครื่องมือ แต่คนที่ใช้เครื่องมือ ใช้ผิดวิธี หรือไม่หยิบจับนำมาใช้ เครื่องมือนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ และความสำเร็จก็คงไม่เกิดขึ้น
ถาม ทำอย่างไร จึงจะรู้ว่า ฮวงจุ้ยปัจจุบัน ดีหรือร้าย? จำเป็นต้องตรวจสอบฮวงจุ้ยแล้วหรือยัง?
ตอบ

ถาม ฮวงจุ้ยจัดครั้งเดียว อยู่ได้ตลอดไปหรือไม่ หรือต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ??
ตอบ
แต่ในหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น มีหลายระดับ ตั้งแต่การจัดครั้งเดียวอยู่ได้นานตลอดไป แต่จะส่งผลช้า และมีความไม่แน่นอนสูง หรือการปรับแต่งตามช่วงยุคเปลี่ยนแปลงทุกๆ 15-20 ปี ต่อการจัดหนึ่งครั้ง แต่ผลก็จะเห็นได้เร็วขึ้น และชัดเจนกว่า และย่อยมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงทุกๆปี ซึ่งจะให้ผลต่อมากกว่า และเร็วกว่า
การจัดฮวงจุ้ยจึงต้องสอบถามเจ้าของบ้านก่อนว่า ต้องการผลที่รวดเร็วแค่ไหน และวางแผนไว้อย่างไร การปรับแต่งจะได้แนะนำให้ตรงจุดที่ต้องการมากขึ้น
ถาม อาจารย์ฮวงจุ้ยมีเยอะแยะมากมาย จะเชื่อถือใครดี และจะเชื่อได้อย่างไรว่าวิชาถูกต้องแค่ไหน?
ตอบ
ปัจจุบันแม้แต่อาจารย์เก่งๆ หลายๆท่านในโลกนี้ ก็ยังไม่สามารถสรุปตรงกันได้ว่าวิชาฮวงจุ้ยสำนักไหนถูกต้องที่สุด เพราะแต่ละสำนักล้วนมีวิธีการที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์โดยหลักทางวิทยาศาตร์ได้
ถาม ถ้าเชิญอาจารย์ฮวงจุ้ยมาสองสำนัก แล้วมีคำแนะนำต่างกันจะทำอย่างไรดี?
ตอบ
ขอเปรียบเทียบให้เหมือนหลักการทางการตลาดนะครับ
ถ้าถามว่าทำอย่างไร จะขายสินค้าได้มากขึ้น? หากเอาคำถามนี้ไปถามนักการตลาด 10 คน คำตอบที่ได้อาจจะแตกต่างกัน และอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกัน ทั้งนี้เพราะทฤษฏีทางการตลาดนั้นหลากหลาย และอยู่ที่ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ให้คำแนะนำด้วย
ในทางฮวงจุ้ยก็เช่นกัน บางส่วนที่แนะนำ ยังสามารถพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงได้ Parajumpers Jacka Online Burberry Scarf Outlet Sneakers 2018 ผลที่ได้ก็ยังสามารถได้เท่าเดิม หรือใกล้เคียง
การจัดฮวงจุ้ยที่ดีคือ ต้องสอบถามผู้อยู่อาศัยควบคู่กันไปด้วยว่า สามารถปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหน ตามงบประมาณที่มี และต้องสามารถบอกได้ด้วยว่า การเปลี่ยนแปลง จัดฮวงจุ้ยจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนตามสภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
กรณีที่มีคำแนะนำต่างกัน คงต้องตรวจสอบและเช็คถึงที่มาที่ไปของคำแนะนำว่ามาจากแนวหลักวิชาใด หากต่างสำนักกัน ก็เป็นไปได้ที่จะแตกต่าง แต่หากวิชาถูกต้องก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ
แต่ถ้าผู้เขียนแนะนำ ขอแนะนำให้เลือกมาทีละคน ปรับแต่ง และแก้ไขตามสำนักใดสำนักหนึ่งไปก่อน เพราะบางสำนักเองก็มีข้อจำกัด เช่นต้องจัดให้ได้ครบถ้วนทุกจุดที่บอกไปจึงจะส่งผล ดังนั้นการเลือกเอา 2 สำนักมาเปรียบเทียบเลือกที่ตรงกัน อาจจะไม่ได้ส่งดีเสมอไปครับ
สำหรับผู้อ่านที่สนใจ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องฮวงจุ้ยใดๆ สามารถส่งอีเมล์มาสอบถามได้ครับที่ fs@fengshuix.com หากคำถามคำตอบใดมีประโยชน์จะนำมาลงให้ผู้อ่านได้อ่านกันต่อไป ขอบคุณครับ
FENGSHUIX.COM

VN:F [1.9.20_1166]
Rating This :
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ถามกันมากมาย, 4.0 out of 5 based on 1 rating
Be Sociable, Share!

Comments are closed.

-->
louis vuitton taschen outlet lancel pas cher louboutin outlet uk canada goose udsalg canada goose udsalg sac goyard pas cher moncler outlet Monlcer Outlet Canada Goose Pas Cher louis vuitton pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Moncler Outlet goyard replica Ralph Lauren pas cher Canada Goose Outlet polo Ralph Lauren pas cher Moncler Jakker Udsalg Parajumpers Jakker Udsalg Ralph Lauren pas cher Parajumpers Pas Cher louis vuitton replica Moncler Jas Sale Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Femme Pas Cher Canada Goose Outlet Louboutin pas cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher Canada Goose Pas Cher chloe replica goyard replica Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet Canada Goose Outlet