top of page

About Fengshui Master

Master Ravi Aunyakan (Batt)

ซินแสรวิ อัญญากาญจน์ (ซินแสแบ๊ท, โค้ชแบ๊ท)

Zhelang เจ๋อหลางเซียนเซิง

ซินแสฮวงจุ้ย ดาวเก้ายุค เสวียนคงเฟยซิงสายตรงจากปรมาจารย์หลีเหยา (มาเลเซีย) ประสบการณ์กว่า 16 ปี ทางด้านโหราศาสตร์จีน ฮวงจุ้ย Feng Shui ดวงจีน ปาจื้อ Bazi, Qi Men Dun Jia อี้จิง I-Ching และวิชาโหราศาสตร์ไทย พิธีกรรมโบราณ ไพ่ทาโร่ห์ และอีกหลายวิชา

จัดฮวงจุ้ยบริษัท องค์กรธุรกิจ ร้านค้า และฮวงจุ้ยบ้านทั่วประเทศ

ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกการนำ Bazi มาพัฒนาร่วมกับ Ai ในประเทศไทย และสิงคโปร์ ในนามบริษัท เฮฟเว่นแพลน จำกัด

เข้าหน้าเวบหลัก
fengshuiX.com

fengshuix logo
bottom of page