Fengshui X Dot Com - ฮวงจุ้ย เอ็กซ์ [ฟ้า+คน+ดิน=Success],ดูฮวงจุ้ย,ฮวงจุ้ยร้านค้า

ไม่ได้เขียนบทความมานานร่วมเกือบเป็นปี วันนี้อยากมานำเสนอบทความที่น้อยคนจะรู้และถือได้ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของการจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมดวงชะตา นั่นก็คือ… หยินเฟิ่งสุ่ย YIN FENGSHUI หรือฮวงจุ้ยสุสาน ความสำคัญของการจัดสุสาน การทำสุสานเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ด้านตะวันออกโบราณ ที่ชักนำเอาพลังของธรรมชาติเพื่อให้ส่งผลกับลูกหลาน ซึ่งสุสานแต่ละแห่งจะส่งผลกับลูกหลานได้ถึง 5 ชั่วคน ดังนั้นสุสานที่มีสาพแวดล้อมที่ดีและมีทิศทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง 5 ชั่วคนนั่นเอง ในขณะเดียวกันสุสานที่อยู่ในสาพแวดล้อมที่เลวร้ายและมีทิศทางองศาที่ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลให้ลูกหลานเกิดความเสียหายต่อเนื่อง 5 ชั่วคนเช่นเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นการหาทำเลเพื่อทำสุสานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากมาตั้งแต่โบราณ สังเกตุได้จากกรณีการหาทำเลเพื่อก่อสร้างสุสานให้จักรพรรดิจีน โดยเฉพาะจักรพรรดิองค์สำคัญๆ จะพยายามหาทำเลที่ดีมากๆเพื่อเป็นสุสานของตนเอง เพื่อส่งผลให้ลูกหลานราชวงศ์เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องไปยาวนาน การเลือกทำเลสุสาน ในการหาทำเลเพื่อสุสานนั้นมีวิชาหลายวิชาตามสำนักฮวงจุ้ยต่างๆ สำหรับที่นำมาใช้งานคือสายซำง้วน ซึ่งจะแตกต่างกับสำนักอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางทิศทางใหญ่ๆ 8 ทิศหรือ 24 ทิศ ตามตัวอักษรจีน แต่สำหรับสำนักสายซำง้วนแล้ว จะมีวิชาขั้นสูง เสวียนคงต้ากั้ว ซึ่งจะแบ่งทิศต่างๆออกเป็น 64 ทิศย่อย ทำให้สามารถเลือกใช้พลังที่สูงสุดในทิศทางต่างๆ เพื่อส่งเสริมบุคคลและลูกหลานให้ได้ความเจริญก้าวหน้าสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่สนใจทิศทางในแบบอื่นๆ นอกจากนั้นยังกำหนดผลที่ได้รับ บุคคลที่ได้รับผล และ ช่วงเวลาที่ได้รับผลได้ด้วย การทำจุดเสริมดวง (เจ่าอุ่ง หรือ สุสานคนเป็น) นอกจากการหาทำเลเพื่อทำสุสานแล้วยังสามารถใช้เทคนิคหาทำเลแบบเดียวกันในการส่งเสริมให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อแก้ปัญหาสุขาพหรือให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง เช่น ป่วยแล้วให้มีสุขูาพดีขึ้นจนหายป่วย หรือ ไม่มีบุตรทำให้มีบุตร หรือ ไม่มีโชคลาูทำให้มีโชคลาู หรือ ทำให้ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้นซึ่งแต่สำนักจะมีวิธีการในการจัดการแตกต่างกันออกไป คือ นำเอาสิ่งที่แทนความเป็นตัวบุคคลนั้นมาใส่แทน เช่น เส้นผม เล็บ ผิวหนัง เลือด น้ำลาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่นำมาแทนนี้จะขึ้นกับหลักการของแต่ละสำนักวิชา หรือในบางสำนักก็นำเอาต้นไม้มาแทนบุคคลก็มี การทำเสริมดวงสามารถทำได้กับทุกบุคคลไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขูาพ การเงิน โชคลาู หน้าที่การงาน ผู้สนับสนุน บุตรหลาน จุดสำคัญอันหนึ่งของการทำเสริมดวงคือ จะต้องมีสถานที่ซึ่งมีพลังที่ดีในการส่งเสริม และเมื่อได้ทำเสริมดวงแล้วจะต้องปฎิบัติตัวให้มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี จึงจะทำให้ได้รับผลดีอย่างต่อเนื่องจากการทำเสริมดวง YIN HOUSE FENGSHUIที่ดีจะต้องประกอบด้วยพลังที่มาจากด้านหลังูเขา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

  • ูเขาที่โอบล้อมจากฝั่งเสือขาว(ฝั่งขวา) หมายถึงผู้ปกป้องหรือองครักษ์ฝ่ายหญิง และ
  • ฝั่งมังกรเขียว (ฝั่งซ้าย) หมายถึงผู้ปกป้องหรือองครักษ์ฝ่ายชาย
  • ูเขาที่โอบล้อมซ้ายขวา ที่มีมากกว่า 2 ชั้น และยิ่งมีหลายชั้นถือว่าเป็น ฮ่องเต้ที่มีองครักษ์หลายชั้น เช่น องครักษ์ชั้นนอก องครักษ์ขั้นกลางและองครักษ์ชั้นใน
  • ลานโล่งด้านหน้าที่กว้างใหญ่ หมายถึงหนทางในด้านธุรกิจ การเงินที่กว้างขวาง
  • มี Table mountain อยู่ด้านหน้า ซึ่งหมายถึงโชคลาที่เอื้อมไปหยิบจับได้และยังรวบถึงูเขาโอบล้อมด้านหน้า ซึ่งเป็นูเขาที่ปิดไม่ให้การเงินรั่วไหลไปไหน
  • นอกจากนี้ยังรวมถึงสาพของดิน
  • ซึ่งเป็นดิน 5 สี ตามตำราโบราณกล่าวว่า ดิน 5 สีเป็นดินที่มีคุณาพ เหมาะกับการทำเจ่าอุ่งหรือสุสานที่สุด เพราะประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ

ดังนั้นการทำเจ่าอุ่งจึงมีความพิเศษมากตรงที่จะสามารถช่วยเสริมดวงชะตาของชีวิตมนุษย์ให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างดี ทั้งนี้เพราะพลังของทำเลสุสานที่ใช้ทำเจ่าอุ่งที่ดีจะได้พลังจากธรรมชาติจริงๆ ูเขาจริง แม่น้ำ และแนวการไหลเวียนของพลังชี่จากธรรมชาติจริง ซึ่งแตกต่างจากการจัดและปรับแต่งบ้านหรือร้านค้าทั่วไป เพราะการจัดฮวงจุ้ยบ้านโดยทั่วไปนั้นก็จะไม่มีพลังแนวูเขาและแนวชี่ของธรรมชาติมากเทียบเท่ากับแนวูเขาจริง เปรียบได้กับ การขุดบ่อน้ำเล็กๆขึ้นมาไว้ใช้สอยเองายในบ้าน ซึ่งแตกต่างจากการที่ไปใช้แนวน้ำธรรมธาติ ทะเลสาป หรือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแนวธรรมชาติจริงๆ ซึ่งจะมีความอุมดมสมบูรณ์มากกว่า ดังนั้นคนที่พอมีกำลังทรัพย์ และมีความต้องการเสริมดวงชะตาของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป หรือคนที่กำลังประสบเคราะห์หรือโรคัยไข้เจ็บ จึงมักต้องการจะแสวงหาซินแสผู้มีความสามารถ และเรียนรู้ด้านนี้มาโดยตรง เพื่อให้ช่วยหาทำเลทำสุสานเจ่าอุ่งเสริมดวงของตนเอง นอกจากนี้ยังมีเจ้าสัว ดารานักร้อง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมไปถึงนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านหลายคนเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยเพราะศาสตร์ของสุสานเจ่าอุ่งนี้เช่นกัน เพียงแต่จะไม่มีการเปิดเผยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

VN:F [1.9.20_1166]
Rating This :
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)
YIN HOUSE FENGSHUI ฮวงจุ้ยเจ่าอุ่ง สุสานคนเป็น, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Be Sociable, Share!
-->
Zapatillas nike zapatillas reebok nike air max blancas ropa abercrombie gafas ray ban zapatillas under armour gafas de sol ray ban Gafas carrea new balance hombre botas futbol zapatillas asics new balance mujer zapatos casuales Zapatillas air jordan nike sb nike corte