top of page

4 ข้อที่ควรรู้ สำหรับเลือกทำเลที่ดินฮวงจุ้ยดี อยู่แล้วรวย เฮง เจริญรุ่งเรือง

ในหลักการพิจารณาฮวงจุ้ยชัยภูมิศาสตร์ มีหลายสำนัก

แต่ละสำนักก็มีหลายวิชาแตกแขนงออกไปได้อีก

ในเวลาที่ซินแสพิจารณาชัยภูมิ ก็จะใช้ตามสำนักที่ร่ำเรียนมา


วันนี้ผมจะขอนำเอาหลักการจัดฮวงจุ้ยบ้านตามชัยภูมิศาสตร์

ที่ทุกท่านสามารถ นำมาเป็นหลักในการพิจารณาทำเล ที่ดิน หรือบ้านที่จะซื้อได้


โดยหลักฮวงจุ้ย 4 ประการนี้

ทุกสำนักวิชาล้วนนำมาพิจารณาเป็นพื้นฐานกรณีจะเลือกหาทำเลที่ดิน

ที่ต้องการให้ฮวงจุ้ยที่ดินส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง


ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อที่ดิน หรือบ้าน อาคารใดๆ

หากไม่มีซินแส แนะนำเป็นการเฉพาะ ก็ขอให้ยึด 4 ข้อนี้เป็นหลักเลยนะครับ


ซึ่งทั้ง 4 ข้อ มีดังนี้

(ให้ยืนในที่กลางที่ดิน แล้วมองออกไปด้านหน้า)


4-rules-good-fengshui-for-land
4-rules-good-fengshui-for-land

1. ฝั่งซ้ายเรียกว่า มังกรเขียว青龍 (ชิงหลง)

ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งซ้าย มังกรเขียว 青龍 (ชิงหลง)
ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งซ้าย มังกรเขียว 青龍 (ชิงหลง)

เป็นตัวแทนของผู้ชาย เป็นพลังการเติบโต (พลังหยาง)

หมายถึง ความก้าวหน้า และการเจริญรุ่งเรืองไปเรือยๆไม่สิ้นสุด ความมั่นคง

สีประจำคือ สีฟ้า หรือ สีเขียว เป็นธาตุไม้


สภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้คือ

การเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เช่น เป็นทางเข้าออก, เป็นถนน ลำคลอง แม่น้ำ, ทางแยก, น้ำพุ น้ำล้น น้ำที่เคลื่อนไหว

และมีความโดดเด่นทางกายภาพ เช่น มีสภาพสูงเด่นกว่าฝั่งขวา(แต่ไม่สูงเกินไป จนรู้สึกถูกข่ม)

เช่น มีต้นไม้ทรงสูงสวยงาม หรือมีลักษณะยื่นยาวออกไป หรือมีลักษณะเลื้อยยาวเหมือนมังกร2. ฝั่งขวา เรียกว่า เสือขาว 白虎 (ไป๋หู่)

ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งขวา เสือขาว 白虎 (ไป๋หู่)
ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งขวา เสือขาว 白虎 (ไป๋หู่)

เป็นตัวแทนของผู้หญิง เป็นพลังความนิ่งสงบ (พลังอิม)

หมายถึง ความสงบ การรู้จักเฝ้ารอ การไม่ผลีผลาม ไม่หุนหันพลันแล่น

การเก็บและอดออม การปกป้อง การคุ้มครอง และจงรักภักดี