top of page

4 ข้อที่ควรรู้ สำหรับเลือกทำเลที่ดินฮวงจุ้ยดี อยู่แล้วรวย เฮง เจริญรุ่งเรือง

ในหลักการพิจารณาฮวงจุ้ยชัยภูมิศาสตร์ มีหลายสำนัก

แต่ละสำนักก็มีหลายวิชาแตกแขนงออกไปได้อีก

ในเวลาที่ซินแสพิจารณาชัยภูมิ ก็จะใช้ตามสำนักที่ร่ำเรียนมา


วันนี้ผมจะขอนำเอาหลักการจัดฮวงจุ้ยบ้านตามชัยภูมิศาสตร์

ที่ทุกท่านสามารถ นำมาเป็นหลักในการพิจารณาทำเล ที่ดิน หรือบ้านที่จะซื้อได้


โดยหลักฮวงจุ้ย 4 ประการนี้

ทุกสำนักวิชาล้วนนำมาพิจารณาเป็นพื้นฐานกรณีจะเลือกหาทำเลที่ดิน

ที่ต้องการให้ฮวงจุ้ยที่ดินส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง


ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อที่ดิน หรือบ้าน อาคารใดๆ

หากไม่มีซินแส แนะนำเป็นการเฉพาะ ก็ขอให้ยึด 4 ข้อนี้เป็นหลักเลยนะครับ


ซึ่งทั้ง 4 ข้อ มีดังนี้

(ให้ยืนในที่กลางที่ดิน แล้วมองออกไปด้านหน้า)


4-rules-good-fengshui-for-land
4-rules-good-fengshui-for-land

1. ฝั่งซ้ายเรียกว่า มังกรเขียว青龍 (ชิงหลง)

ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งซ้าย มังกรเขียว 青龍 (ชิงหลง)
ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งซ้าย มังกรเขียว 青龍 (ชิงหลง)

เป็นตัวแทนของผู้ชาย เป็นพลังการเติบโต (พลังหยาง)

หมายถึง ความก้าวหน้า และการเจริญรุ่งเรืองไปเรือยๆไม่สิ้นสุด ความมั่นคง

สีประจำคือ สีฟ้า หรือ สีเขียว เป็นธาตุไม้


สภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้คือ

การเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เช่น เป็นทางเข้าออก, เป็นถนน ลำคลอง แม่น้ำ, ทางแยก, น้ำพุ น้ำล้น น้ำที่เคลื่อนไหว

และมีความโดดเด่นทางกายภาพ เช่น มีสภาพสูงเด่นกว่าฝั่งขวา(แต่ไม่สูงเกินไป จนรู้สึกถูกข่ม)

เช่น มีต้นไม้ทรงสูงสวยงาม หรือมีลักษณะยื่นยาวออกไป หรือมีลักษณะเลื้อยยาวเหมือนมังกร2. ฝั่งขวา เรียกว่า เสือขาว 白虎 (ไป๋หู่)

ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งขวา เสือขาว 白虎 (ไป๋หู่)
ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งขวา เสือขาว 白虎 (ไป๋หู่)

เป็นตัวแทนของผู้หญิง เป็นพลังความนิ่งสงบ (พลังอิม)

หมายถึง ความสงบ การรู้จักเฝ้ารอ การไม่ผลีผลาม ไม่หุนหันพลันแล่น

การเก็บและอดออม การปกป้อง การคุ้มครอง และจงรักภักดี

มีความเข้มแข็ง แต่แสดงออกด้วยความอ่อนน้อม

สีประจำคือ สีขาว เป็นธาตุทอง


สภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้คือ

ความนิ่ง สงบ เช่น บ่อน้ำนิ่ง, อ่างบัว, หนองน้ำ, ไม่ควรเป็นทางเข้า, ไม่ควรเป็นถนน แม่น้ำ ลำคลอง, ไม่เป็นทางแยก

และต้องไม่โดดเด่นเกินกว่าฝั่งมังกรเขียว หรือยื่นออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


3. ด้านหน้า เรียกว่า หงส์แดง 朱雀 (จูเชวี่ย)

ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งด้านหน้า หงส์แดง 朱雀 (จูเชวี่ย)
ฮวงจุ้ยทำเลฝั่งด้านหน้า หงส์แดง 朱雀 (จูเชวี่ย)

เป็นตัวแทนของ หญิงสาววัยเจริญพันธุ์ วัยที่กำลังสดใส น่าหลงไหล มีมารยาทและกิริยางดงาม

หมายถึง ความรู้ ชื่อเสียง ความโดดเด่น การพูดเจรจาน่าฟัง ความน่าเชื่อถือ มีเสน่ห์

สีประจำคือ สีแดง เป็นธาตุไฟ


สภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้คือ

บ่อน้ำเคลื่อนไหว, มีเนินเตี่ยๆด้านหน้าถัดไปจากบ่อน้ำจะดีมาก

มีไฟส่องสว่าง, การเดินทางสะดวก, ลมเข้าออกได้ดี, ไม่บังลม แต่ก็ไม่โล่งเตียนเกินไป


4. ด้านหลัง เรียกว่า เต่าดำ 玄武 (เสวียนอู่)

ฮวงจุ้ยทำเลด้านหลัง เต่าดำ 玄武 (เสวียนอู่)
ฮวงจุ้ยทำเลด้านหลัง เต่าดำ 玄武 (เสวียนอู่)

เป็นตัวแทนของ พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ หนักแน่นมั่นคงภายใน แต่ไม่แสดงออก

หมายถึง ความศรัทธา การอายุยืนยาว ความสุขภายใน สติปัญญาที่ควบคุมด้านมืดของมนุษย์

สีประจำคือ สีดำ หรือน้ำเงินเข้ม เป็นธาตุน้ำ


สภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้คือ

อาคารสูงดูมั่นคง แต่ต้องไม่สูงมากจนถูกข่ม, มีความทึบ หรือรู้สึกถึงการโอบอุ้ม หนุนนำจากด้านหลัง

หากมีบ่อน้ำ ความเป็นบ่อน้ำนิ่ง

หากมีลำคลองไหลมาจาก ด้านหลังทางซ้าย จะทำให้มีลูกหลานมากมาย

แต่ลูกหลานไปเจริญต่างถิ่นทางไกลหากเราสามารถหาทำเลที่ทั้ง 4 ทิศ มีครบ 4 องค์ประกอบสมบูรณ์ตามนี้

ทำเลนั่นนับว่า มงคลยิ่ง อยู่แล้ว มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

ประกอบอาชีพ หรือการค้าใดๆก็มีโอกาสรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป


แต่ฮวงจุ้ยบ้านที่สร้างใหม่นั้น จะดีมากน้อยแค่ไหนและส่งผลต่อเนื่องยาวนาน หรือไม่


การออกแบบภายในตัวบ้านให้สอดคล้องกับทิศทางทั้ง 4 ที่กล่าวไปข้างต้น

ก็ต้องสอดคล้องและสอดรับกับ 4 ประการด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับพิเศษ ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

ซึ่งแม้ได้ทำเลดีตามข้อ 1-2-3-4 แล้วก็ตาม

แต่สุดท้ายทิศทางต่างๆ ก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมทิศทั้ง 4 ด้วย

นั่นก็คือ


ด้วยหลักการนี้ จะส่งผลดี

ทิศทางของที่ดิน ประตู และตัวบ้าน ต้อง หันไปทางทิศใต้เท่านั้น!!!


ฮวงจุ้ยสำเร็จรูป 4 ประการนี้จึงจะเห็นผล ดีอย่างชัดเจน

และทำให้เจริญรุ่งเรืองได้ทุกยุคทุกสมัย


แต่ช้าก่อน!!! ขอย้ำอีกทีว่า....

นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายแนวทาง เกี่ยวกับการพิจารณาฮวงจุ้ยทำเล ที่ดิน หรือบ้าน


แต่เป็น 4 ข้อพื้นฐานที่เป็นแนวทางที่ เล็กๆน้อยๆ แต่ทรงพลัง

หากหาทำเลได้ตามนี้เป๊ะๆ ทั้ง 4 ทิศ 4 ประการ


ก็นับว่า เป็นเกณฑ์ดีมากๆเลย

หรือต่อไปนี้หากมีโอกาสต้องลงทุนซื้อที่ดินเพื่อจะสร้างบ้าน หรือสร้างอาคาร

อย่าลืมพก 4 + 1 ข้อนี้ไว้ติดตัวเสมอ เพื่อพิจารณาฮวงจุ้ยแบบพื้นฐาน

ว่าดีไหม อยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองไหมส่วนใครที่อยากให้ซินแสไปดูทำเลให้ถึงที่ เพื่อความชัวร์

และอยากจัดฮวงจุ้ยระดับ Pro ไม่ผิดพลาด

ก็สามารถติดต่อได้นะครับ


ข้าพเจ๋อหลาง
Comments


Single Post: Blog_Single_Post_Widget