top of page

ฮวงจุ้ย FENGSHUI 風水 คืออะไร

“ฮวงจุ้ย” คือ หนึ่งในศาสตร์จีนโบราณ อาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก (ชี่)โดยเปรียบให้เข้าใจได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติของไหลที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของน้ำ ซึ่งนักพยากรณ์ฮวงจุ้ยที่ดีต้องอ่านพลังงานของชี่ และ แหล่งที่มาของชี่ให้ออก เพื่อเสริมการนำเข้า / ทำลายการปิดกั้น ให้ชี่ที่ดีสามารถเข้าได้ และ ถ่ายเทชี่ที่เสีย / ปิดกั้นไม่ให้ชี่ที่เสียสามารถเข้าสู่สถานที่ที่เราอยู่ได้


ปัจจุบันน้อยคนนักจะเรียนรู้และเข้าใจหลักการที่ถูกต้องอย่างลึกซึ้ง และแม่นยำ จนนำไปใช้งานให้สามารถพลิกผันชีวิตของมนุษย์ได้กว่าหลายพันปีมาแล้ว ที่ศาสตร์ทางโลกตะวันออก มีการศึกษาค้นคว้าธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง และศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นก็มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ถูกต้องบ้างผิดเพี้ยนบ้างตามกาลเวลา จึงไม่แปลกใจเลย ที่ทุกวันนี้จะมีศาสตร์แปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากโลกตะวันออก และเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าสิ่งที่เรารู้มา ถูกต้องตามหลักวิชาดั้งเดิมหรือไม่?


ฮวงจุ้ย (Fengshui - 風水) หลายๆคนอาจจะได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อย เพราะปัจจุบัน แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน เทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างไร แต่เรามักจะพบได้เสมอๆของหลายๆธุรกิจ ที่เมื่อจะมีการก่อสร้าง หรือตกแต่งที่ทำงาน บ้านพักอาศัย มักจะเชิญผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย หรือที่เรียกกันว่า “ซินแสฮวงจุ้ย” ไปตรวจดูสถานที่ และคอยให้คำแนะนำในการจัดวางและตกแต่งอยู่เสมอๆ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นหลายๆบริษัท ทั้งในไทยและต่างประเทศ ก็ยังให้ความเชื่อถือในศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้

 

ฮวงจุ้ย จึงเป็นเคล็ดลับที่ปราชญ์จีนโบราณ ได้ค้นคว้า ศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มีชะตาชีวิตฟ้าไม่อำนวย สามารถปรับแก้ไข ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยฮวงจุ้ยนี่เอง เพราะสูตรความสำเร็จของคนเรา ประกอบด้วยหลายปัจจัย สิ่งที่สำคัญนั้นมีอยู่สามส่วน นั่นก็คือ

1.“ชะตาฟ้า” หรือดวงชะตาของเราเอง ตั้งแต่เมื่อเราเกิดมา เรามีพลังงานชุดใดประจุในร่างกาย และจะส่งผลอย่างไรในแต่ละช่วงอายุ

2. “ชะตามนุษย์” คือ สิ่งที่คนเราสร้างสรรค์เอง ความรู้ ความสามารถ วิชาการ และความมุ่งมั่นต่างๆ

3. “ชะตาดิน” หรือ ฮวงจุ้ย คือพลังงานของสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อมนุษย์

 
หากแต่ทุกวันนี้คนเราโดยส่วนใหญ่ มัวแต่อาศัยชะตามุนษย์เพียงอย่างเดียว จึงพบเห็นผู้คนมากมายที่ขยันขันแข็ง ทำงานมากมาย แต่กลับไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ขณะที่บางคนทำเพียงหยิบมือเดียว กลับได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัจจัยอีกสองส่วน และก็มีอีกหลายคนที่มัวแต่พึ่งหมอดูโชคชะตา และปล่อยให้ชะตาฟ้าเป็นตัวกำหนดชีวิต ทั้งๆที่ชะตาฟ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
 

วันนี้เมื่อเราเข้าใจหลักการของฮวงจุ้ยที่ถูกต้องแล้วเราจะต้องเรียนรู้ว่า ฮวงจุ้ย คือศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมชะตามนุษย์ ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองได้ แม้ว่าชะตาฟ้าจะเป็นอย่างไร ถ้าเราสามารถปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นพลังงานที่ดีส่งเสริม และตัวเราเองก็ต้องทำชะตามนุษย์ให้เต็มที่ เมื่อทำได้เช่นนี้ ย่อมได้รับผลดีอย่างแน่นอน

 
แต่ศาสตร์ของฮวงจุ้ยทุกวันนี้มีการผิดเพี้ยนไปจากเดิม และเพิ่มเติมความเชื่อ ความหลงและความงมงายเข้าไปมากมาย จนคนรุ่นหลังๆเริ่มหมดความศรัทธาและมองเห็นฮวงจุ้ยเป็นเหมือนศาสตร์ลี้ลับทั่วๆไป ที่หาคำตอบไม่ได้ในหลักของเหตุผลและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

เมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้จึงอยากขอแนะนำหลักการของฮวงจุ้ยที่ถูกต้องเพื่อเป็นวิทยาทานกับผู้อ่านได้รับรู้ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ และนำเอาฮวงจุ้ยไปใช้งานอย่างผิดๆ

 
ฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง ต้องมีเหตุและผลที่สามารถอธิบายถึงที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลง และผลลัพท์ของมันได้

ผมขอยกตัวอย่างให้ท่านเข้าใจง่ายๆเรื่องนึง บางท่านเคยเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อตอนเด็ก เมื่อตอนทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการหักเหของแสงผ่านแท่งปริซึ่มรูปทรงต่างๆ จะเกิดการหักเหของแสงจากแสงสีขาว ออกไปเป็นแสงสีรุ้งทั้ง 7 สี ที่มีความถี่แตกต่างกัน และมีมุมตกกระทบของแสงแต่ละสีลงในจุดแต่ละจุด นั้นหมายความว่า วัสดุที่แสดงแสงทั้ง 7 ออกมาจะได้รับค่าความถี่ของพลังงานที่แตกต่างกัน ถ้าเอาต้นไม้มาปลูกในจุดทั้ง 7 ของสี การเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นก็จะไม่เท่ากัน (ดูรูปประกอบ)

 
ย้อนกลับมาดูที่ตัวมนุษย์เอง ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุต่างๆ และมีประจุไฟฟ้าเล็กๆอยู่รอบตัวเรา ถ้าเราเอาลูกโป่งมาถูที่เส้นผม ก็จะเกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้น หรือแม้แต่ในเลือดของมนุษย์ ก็มีประจุไฟฟ้าเล็กๆอยู่เช่นกัน ทั้งนี้เพราะในเลือดของเราประกอบด้วยธาตุเหล็กเป็นหลัก
 

ดังนั้น เมื่อร่างกายอยู่สภาพแวดล้อมที่มีพลังงานไฟฟ้า หรือคลื่นความถี่ของพลังงาน รวมไปถึงสนามแม่เหล็กโลกที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมเหล่านั้น ก็จะส่งผลถึงประจุไฟฟ้า พลังงานในร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อร่างกายของเรา อยู่ในสถานที่ ที่มีพลังงานที่เหมาะสม เป็นพลังงานที่ดี เวลาเรานั่งทำงาน นอน ใช้ความคิด การตัดสินใจ พลังงานเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อการคิด การตัดสินใจ และแน่นอน

 

ถ้าพลังงานที่ดีเหล่านั้น ส่งผลต่อเนื่องสม่ำเสมอ เมื่อการคิดการตัดสินใจถูกต้อง ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล เปรียบเสมือน แก้วใส่น้ำสะอาดหนึ่งใบ วางอยู่ในห้องที่อุณหภูมิร้อน น้ำในแก้วก็จะร้อนตาม เมื่ออยู่ในห้องที่อุณหภูมิเย็น น้ำก็จะมีสภาพเย็นตาม
 

เพราะเนื่องจากว่ามนุษย์เราอาศัยอยู่ในบ้าน ที่ทำงาน ที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กโลก เมื่อสภาพของบ้านแต่ละหลัง และมุมองศาของบ้านแตกต่างกัน ทำให้พลังงานที่ส่งเข้าไปในแต่ละมุมบ้าน แต่ละส่วนของบ้านนั้นมีพลังงานหลากหลาย

 
ถ้าเราสามารถเรียนรู้ศาสตร์ที่สามารถคำนวนพลังงานตามจุดต่างๆได้ เราก็สามารถเลือกได้ว่า เราจะเอาพลังงานดี หรือร้าย เข้ามาในบ้าน และถ้าเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับอย่างลึกซึ้งครบถ้วนแล้ว เราก็จะสามารถใช้พลังงานเหล่านี้มาส่งเสริมชะตาชีวิตของเราได้เช่นกัน