top of page

BAZI ปาจื้อ การทำนายตามหลักดาวพยากรณ์

การทำนายดวงจีน BAZI ปาจื้อ โดยทั่วไปนั้นจะดูจากปฏิกิริยา 5 ธาตุ หยินหยาง เป็นหลัก หากแต่ตำราโบราณยังมีการพูดถึงปฏิกิริยาที่เรียกว่า

ดาวพยากรณ์(สิ่งสั่วะ) เป็นหลักในการทำนายปาจื้อ Bazi เรื่องราวและเหตุการณ์เช่นกัน ดาวพยากรณ์นั้นมีเยอะมาก หากรวบรวมทั้งหมดก็มีหลักร้อยรูปแบบ วันนี้รวบรวมความหมายเพียงคร่าวๆ มาให้ได้รู้จักกัน
BAZI ปาจื้อ การทำนายตามหลักดาวพยากรณ์

 • เทียงอิกกุ้ยนั้ง เทพคุ้มครองส่งเสริม เป็นผู้มีวาสนา และมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ด้านเงินทอง และยศศักดิ์

 • ฮกแชกุ้ยนั้ง ดาววาสนาส่งเสริม

 • เทียงฮกกุ้ยนั้ง เทพวาสนาส่งเสริม เป็นผู้มีวาสนา และมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ อุดมด้วยยศศักดิ์ และชื่อเสียง

 • บุงเชียงกุ้ยนั้ง เทพส่งเสริมอักษรศาสตร์ มีการศึกษาวิชาการ ไอคิวสูง ได้รับเกียรตินิยม

 • ฮักซือกุ้ยนั้ง เทพปัญญาส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้มีไอคิวสูง เชี่ยวชาญวิชาการต่างๆ ขั้นสูง

 • เทียงกัวกุ้ยนั้ง ดาวฟ้าส่งเสริม

 • ไทเก็กกุ้ยนั้ง จักรวาลส่งเสริมพลัง

 • โจยโตยกุ้ยนั้ง ดาวผู้ใหญ่ส่งเสริม มีชื่อเสียง และเครดิตดีในสังคม มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ

 • ลกซิ้ง ดาวบุญส่งเสริม

 • อ้ำลกกุ้ยนั้ง ดาวบุญเก่า ในดวงจีนมีดาวบุญด้วยส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้า

 • อั่ง เอี่ยม สัวะ มารดอกไม้ ถ้าอยู่ในดวงจะเป็นคนเจ้าชู้มีเสนห์ต่อเพศตรงข้าม มีคู่หลายคน ถ้าเป็นปีจร วัยจร ระวังเรื่องชู้สาว แต่ถ้ามีเทพส่งเสริมในดวงจะสามารถควบคุมจิตใจได้

 • ท่อฮวยกังตี้ซั่ว ดาวดอกไม้เสน่หา กรณีไม่มีเทพคุณธรรมคุ้มครองจะมีคู่มาก เป็นชายจะเสียเรื่องศีลธรรม เป็นหญิงจะแท้งบุตร

 • เอี้ยต่อซั่ว หรือ เอิ่ยยิ่ม ปวยยิ่ม ดาวจุดเดือด ต้องผ่าตัด มีอุบัติเหตุ มีแผลตามตัว และใบหน้า ถ้าเป็นวัยจร ปีจร ระวังเรื่องอุบัติเหตุ แต่ตัวนี้ไม่แม่นยำนัก

 • หลิ่ว เอีย ซั่ว ดาวมาร บาดเจ็บ,เสียเลือด,แท้งลูก,เสียเรื่องศีลธรรม เป็นหญิงจะมีบุตรยาก เป็นชายเสียเรื่องสุราเมไร และจากที่เกิดไปโตที่อื่น

 • กิมอื้อ ดาวคู่ส่งเสริม

 • คงโล่ว ดาวว่างเปล่า จะทำอะไรต้องมีอุปสรรค และการเงินสำเร็จโดยผู้ใหญ่ช่วยเหลือ

 • ฮักตึ้ง ดาวส่งเสริม มีพรสวรรค์ สร้างสรรค์ กิจการงานพัฒนาเจริญก้าวหน้า และรุ่งเรือง มุ่งมั่นในการศึกษา มีความเป็นครู ผู้ท่ายทอดความรู้

 • เจียงแช ดาวอำนาจราชการ ดาวส่งเสริมได้เลื่อนตำแหน่ง เหมาะสำหรับรับราชการ

 • ฮั่วไก่ ดาวสันโดษ ชอบศิลปะ ขีดเขียน กวี บทประพันธ์ อารมณ์สุนทรี แต่นิสัยรักสันโดษ บางคนบวชถือศีล

 • เอียะเบ้ ดาวเดินทาง ต้องเดินทางเสมออยู่ไม่เป็นที่ เกิดที่หนึ่งไปโตอีกที่หนึ่ง ถ้าเข้าวัยจร ต้องเดินทางโยกย้ายบ้าน ที่ทำงาน ตำแหน่งหน้าที่

 • เกียบซั่ว ดาวมาร โจร ขอเตือนเรื่องทรัพย์สินเสียหาย พร้อมทั้งบริวาร

 • มั่งซิ้ง ดาววุ่นวาย มีเรื่องตกใจ ไม่สบายใจ และมีเรื่องเดือดร้อน

 • ถั่งตี้ท่อฮวย ดาวดอกท้อ มีเสน่ห์ เป็นที่สนใจของคนทั่วไป แต่ระวังทำให้เสียหายเงินทอง ถูกเพศตรงข้ามหลอกลวง

 • โกวซิ้ง ดาวโดดเดี่ยว เป็นชายจะตกตำแหน่งพ่อหม้าย เป็นบุคคลไม่มีวาสนาคู่ครอง

 • โกซิ่ว ดาวแม่หม้าย เป็นหญิงจะตกตำแหน่งแม่หม้าย หรือมีการครองคู่ลำบาก หรือต้องหย่าร้าง

 • ดาวมารทารก มีบุตรยากในกรณีอยู่ในตำแหน่งบุตร

 • ดาวทรยศ มีคนประสงค์ใส่ความหาเรื่อง และทำบุญกับคนไม่ขึ้น

 • ดาวแตกหัก ระวังเรื่องทรัพย์สินค้ำประกันคน

 • แกะกัก ดาวคดีความ ระวังเรื่องคดีความ กับ การจองจำ,ต้องอยู่โดดเดี่ยว ถ้าเข้าวัยจร ปีจร เดือนจร จะเป็น ซึงมึ้ง ด้วยที่บ้านอาจจะมีญาติเสียชีวิต

 • เทียงเต็ก วันเทพคุณธรรมคุ้มครอง

 • อวยเต็ก1 เดือนคุณธรรมคุ้มครอง

 • ฮวยตอซั่ว กริช โลหิต ในกรณีดวง ปี วัน เวลา ไม่มีดาวเทพคุ้มครอง จะมีผลให้เจ้าดวงชะตาประสพ แต่เรื่องเลวร้ายตลอด และอายุอาจสั้น

 • แป่ฮู มารโลหิต ในกรณีดวง ปี วัน เวลา ไม่มีดาวเทพคุ้มครอง จะมีผลให้เจ้าดวงชะตาประสพ แต่เรื่องเลวร้ายตลอด และอายุอาจสั้น

 • บ้วงซิ้ง เป็นคนเก็บความรู้สึก ไม่แสดงออก อ่านใจอยาก ถ้าอยู่หลักใด ก็จะมีลักษณะนี้เป็นพิเศษ ถ้าวัยจร ปีจรเป็น บ่วงซิ้งเข้ามาไม่ดี

 • ฮ่วยยิ่ม มีเกณฑ์ต้องเลือดออก เพราะของมีคม แต่ไม่รุนแรงนัก

 • เหล่งเต็ก เป็นผู้บริหารสูง ได้ตำแหน่ง

 • กิมกุ่ย ร่ำรวยมีเงินเก็บสะสม คลังสมบัติ

 • อั้งล้วง จะมีเหตุการณ์มงคลอันน่ายินดี

 • เทียงเก้า มีเรื่องยุ่งยาก ถ้าอยู่ในฐานยามลูกจะดื้อวัยจรปีจรมีเทียงเก้าจะเกิดปัญหาในช่วงนั้น ถ้าตรงกับเตียวแคะ คือเป็นดวงกำพร้า พลัดพราก ถ้าปีจรมาชง เฮ้งทับจะมีคนตาย ‘ต้องจัดงานศพ’

 • โหงวกุ้ย ถ้าในดวงมีโหงวกุ้ย จะมีปัญหายุ่งยากตลอด ถ้าเป็นปีจรวัยจร จะเป็นกังฮู้ด้วยคือมีภัยจากราชการ วิวาท คดีความ

 • ส่วยผั่ว ปะทะปีเกิด ถ้าชงธาตุทีดีจะเกิดเรื่องร้าย ถ้าชงธาตุที่ไม่ต้องการออกกลับจะดี

 • แป๊ะโฮ้ว มีเกณฑ์สูญเสียญาติ

 • ง่วงซิ้ง ดวงชะตามีอันตรายเภทภัยต่างๆ

 • จับอั๊กไต่ไป่ อยู่ไม่เป็นที่เหมือนคนเร่รอน ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ

 • เป่าไป่สัวะ ผู้หญิงทีมีเกณฑ์นี้ จะทำให้ชะตาของชาย ล้มเหลวในอาชีพ ทรัพย์สิน และธุรกิจ

 • หกงิ้ม ฮ่องเต้ทับดิถี เกิดเรื่องไม่ดี ต่างๆ นานา

 • หวงยิ้ม มีเกณฑ์เสียบุคคล ลูกหลาน คู่ครอง เสียทรัพย์ ชีวิตพลิกผลันจากหน้ามือเป็นหลังมือ

 • เพ่งเถ่าซั่ว ตามใบหน้ามักมีแผลเป็น และพบอุบัติเหตุเนื่องๆ

 • ซาคิวโง้วหมอ ดวงมีเรื่องโศกเศร้า พ่อแม่ ลูกเมีย สร้างความทุกข์ให้หรือ เป็นกำพร้า พลัดพราก

 • เต๊กสัวะ ถ้าพื้นดวงดี จะมีอำนาจเด็ดขาด ความสามารถสูง ถ้าพื้นดวงไม่ดี จะทำอะไรไม่ขึ้น ล้มเหลว มีอุปสรรค

 • เทียงเซาแช ผู้มีเกณฑ์นี้จะมีมากคู่ หลายเมีย คือจะมีคู่ 3 คนขึ้นไป

 • จีอำแช ดวงต้องระวังถูกคนปองร้าย มีอุบัติเหตุ ถึงเสียชีวิต ถ้ามีเกณฑ์อื่นมาช่วยแก้ไขก็ปลอดภัย

 • ซำคี้ เป็นผู้มีพรสวรรค์พิเศษ กอบกู้ฐานะวงค์ตระกูล มีฐานะดี เมื่อยามตกอับ ก็จะมีคนช่วยเหลือค้ำจุน จะประสบความสำเร็จในชีวิต

 • จิ้งซิ้ง จะมีชื่อเสียง เป็นคนที่ปวงชนรู้จัก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า โดยเฉพาะคู่ดิถีจะเด่นดังเป็นพิเศษ

 • กิมซิ้ง จะเป็นคนแข็งแกร่ง เด็ดขาด เจ้าอารมณ์ โหดเหี้ยม ถ้าในดวงมีเกณฑ์นี้ ต้องใช้ธาตุไฟเป็นธาตุสำคัญ ถ้าพื้นดวงมีธาตุไฟ จะเด่นดัง แต่กลัวธาตุน้ำ

 • เทียงใช้ จะได้ลาภลอย ลาภฟลุ้ก หรือ เสี่ยงการค้า

 • จับเล้ง ดวงจะได้รับการคุมครอง ปลอดภัยจากอันตราย เป็นที่รักของผู้คน มีสติปัญญาดี คล่องแคล่ว ว่องไว

 • เทียงเสี่ย ดาวฟ้าอภัย ได้รับการอภัยจากฟ้า สวรรค์ยินดี มีลางสังหรณ์ เทพคุ้มครอง

 • ลั๊กสิ่ว ดาวงามเสนห์ เป็นผู้ที่มีมารยาทงาม นุ่มนวล ฉลาด ว่องไว เรียนรู้เร็ว มีเสน่ห์ มนุษย์สัมพันธ์ดี โดยเฉพาะคู่ดิถีเป็นพิเศษ

 • คงบ้วง ดีก็อ่านธรรมดา ไม่ดีก็อ่านธรรมดา

 • เกี๊ยบสั่วะ เป็นคนเก็บความรู้สึก ไม่แสดงออก อ่านใจอยาก ถ้าอยู่หลักใด ก็จะมีลักษณะนี้เป็นพิเศษ

BAZI MASTER IN THAILAND

ข้าพเจ้าเจ๋อหลาง

Zhe Lang

Comments


Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Fengshui Articles & Contents 

บทความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ fengshuix หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาติดต่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่างได้เลยครับ

และพึงระลึกเสมอว่า บทความฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ที่อยู่ใน Internet นั้น มีข้อจำกัดทางด้านภาษาและความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทความถ่ายทอดความรู้ได้เพียงระดับนึงเท่านั้น หากต้องการความรู้ เคล็ดลับ หรือเทคนิคขั้นสูงที่ซินแสร่ำเรียนศึกษา ท่านจำเป็นต้องติดต่อส่วนตัว หรือเข้ามาเรียนกับอาจารย์ด้วยตัวเองเท่านั้น และหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับ

บทความอื่นๆล่าสุด

Tags

bottom of page