top of page

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ผ่านมุมมองศาสตร์ฮวงจุ้ย


ในแง่ของศาสตร์ฮวงจุ้ย ภูเขาเปรียบดั่งตัวแทนของช่องทางลม และเส้นทางน้ำ  

พลังชี่ (Qi) อันทรงพลังของภูเขา สามารถส่งเสริมพลังชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ความมั่นคง อำนาจ วาสนาบารมี รวมถึงการค้ำจุนสนับสนุนจากผู้อื่น

ในขณะที่พลังชี่ของสายน้ำและแม่น้ำ จะคอยหล่อเลี้ยงการค้าขาย นำพาความรุ่งเรืองมั่งคั่ง โชคลาภ รวมถึงเกื้อหนุนต่อการเดินทาง และการสะสมทรัพย์สินเงินทองหากพิจารณาภาพแผนที่ประเทศไทยที่สวยงามนี้

จะพบว่า พื้นที่ราบลุ่ม ในบริเวณที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขา

มักจะเป็นทำเลที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานของผู้คน ก่อกำเนิดเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง

เพราะเปรียบเสมือนจุดรวมการไหลเวียนของพลังชี่อย่างเข้มข้น

กรุงเทพมหานครอันเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศไทย ด้วยตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มที่ต่ำที่สุด ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาอันเป็นมงคลอยู่ไกลๆ

.

ภาคเหนือตอนล่าง หรือและภาคกลางตอนบน

ได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่จากเทือกเขาสูงใหญ่ถึง 2 แนว นั่นคือ เทือกเขาตะนาวศรีอันยิ่งใหญ่ ที่พาดผ่านจากเหนือลงใต้ กั้นพรมแดนไทย-เมียนมา ช่วยป้องกันลมหนาว และอีกด้านหนึ่งคือ แนวเทือกเขาดงพญาเย็น ซึ่งเป็นกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ กั้นลมร้อนและความแห้งแล้งที่พัดมาจากที่ราบสูงโคราชในฤดูร้อน

ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน

จึงมีสภาพอากาศสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การอยู่อาศัย และเพาะปลูก

.

ในทางตรงกันข้าม

ภาคอีสานกลับไม่ค่อยโชคดีนัก

เพราะมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น และลากไปบรรจบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอดตัวยาว คอยดักลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเอาไว้ จึงทำให้ขาดลมทะเลอันชุ่มฉ่ำ และต้องเผชิญกับลมหนาวเย็นและแห้งแล้งเต็มๆจากจีนตอนใต้แทน


จึงทำให้แต่เดิมนั้นภาคอีสานเคยประสบกับความยากจนข้นแค้น เพราะเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้ยาก

แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำ ทรงพัฒนาระบบชลประทาน และสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ภาคอีสานเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ พลิกฟื้นจากความแห้งแล้ง สู่ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองได้ในปัจจุบัน

.

เมื่อหันมองไปทางภาคตะวันออก

จะพบแนวกลุ่มภูเขาที่ทอดตัวยื่นออกไปในทะเล

เปรียบดั่ง "ไข่มุกมังกร" อันเป็นมงคลสูงสุดในเชิงฮวงจุ้ย

นำมาซึ่งพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรือง ทำให้จังหวัดชลบุรี พัทยา และระยอง เหมาะแก่การค้าขายและการลงทุนจากนานาประเทศ ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างแดน สู่ผืนแผ่นดินไทย

แถบนี้จึงมีความเด่นทั้งการค้า และอำนาจบารมี

.

แตกต่างจากภาคใต้

ซึ่งมีแนวเทือกเขาทอดยาวลงไปสิ้นสุดที่เกาะภูเก็ต

ด้วยเหตุจากภาคใต้รายล้อมด้วยทะเล ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคใต้พึ่งพาการค้าจากชาวต่างชาติ ต่างถิ่น หรือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก มากกว่าการค้าขายกับคนภายในท้องถิ่นเดียวกัน

.

ซึ่งแตกต่างจากภาคอีสาน

ที่มีความมั่งคั่งของคนรวยอีสานนั่น

เติบโตจากการค้าภายในภูมิภาคเป็นหลัก

.

อย่างไรก็ตาม

ฝั่งภาคตะวันตกของไทยที่ถูกปกคลุมด้วยป่าเขาถึง 80-90% จัดว่ามีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างฝืดเคือง การค้าขายเป็นไปอย่างยากลำบาก ผู้ที่มีอำนาจอิทธิพลและเครือข่ายระดับท้องถิ่นจะเป็นผู้ได้เปรียบ และมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าพ่อค้าทั่วไป แม้ค้าขายเก่ง ก็ต้องอาศัยขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจท้องถิ่นเป็นสำคัญ

.

หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว

จะพบว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยสามารถอธิบายลักษณะการใช้ชีวิตและระบบเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคได้อย่างน่าทึ่ง อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อที่จะเข้าใจสภาพการณ์ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

.

หากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จีนโบราณ

จะเห็นว่าองค์จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ยิ่งใหญ่

ล้วนให้ความสำคัญกับการเลือกสรรทำเลที่ตั้งของเมืองหลวงเสมอ ต้องเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ ซึ่งจะเสริมบารมีและนำพาความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร และนี่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิทยาการอันล้ำลึกของโหราจารย์จีนโบราณ ที่สามารถอ่านลักษณะภูมิประเทศ เพื่อกำหนดชะตาชีวิตผู้คนมาได้หลายพันปี

"เมื่อเราศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างถ่องแท้ มันจะไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือสิ่งที่งมงายอีกต่อไป หากแต่จะกลายเป็นแสงสว่าง นำทางเราสู่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยการประสานพลังมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เข้ากับวิถีแห่งปัญญาของมนุษย์ ยกระดับการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบและสงบสุขอย่างแท้จริง"

.

วันนี้คุณได้ความรู้ใหม่อะไรบ้าง

.

ผมนำความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางภูมิศาสตร์ และฮวงจุ้ยมาผนวกกันให้เห็นภาพ

.

ใครที่รู้วิชาฮวงจุ้ย ก็รู้มากกว่าคนอื่น อย่าไปใส่ใจเลยว่าวิชานี้เรียนแล้วจะกลายเป็นคนงมงายหรือไม่ เพราะสุดท้ายแล้วหากวิชานี้ใช้งานได้จริง ได้ประโยชน์จริง เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับเรา ทำให้ฉลาด และเก่งรอบด้าน

.

ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย ก็นับว่าเป็นวิชาที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้นำ พ่อค้า เจ้าของกิจการ ยิ่งศึกษาอย่างมีหลักการ มีแนวทางที่ถูกต้อง

.

แม้คุณจะเห็นภาพเดียวกันกับคนอื่น แต่มุมมองการวิเคราะห์ และวิสัยทัศน์คุณจะเปลี่ยนไป

.

หากคิดว่าบทความนี้ดี มีประโยชน์ ฝากกดไลค์ กดแชร์ ส่งไปให้เพื่อนๆและครอบครัวของคุณ รวมไปถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณ เพราะนี่อาจจะเป็นความรู้ที่ทำให้คุณและคนที่คุณรักเกิดความก้าวหน้า รุ่งเรืองได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

เพราะคุณจะไม่ได้ใช้แค่พลังของมนุษย์อีกต่อไป แต่คุณรู้จักอาศัย พึ่งพา และเหนี่ยวนำพลังธรรมชาติที่ดีมาเป็นแรงผลักให้คุณไปได้ไกล และหนุนให้คุณไปได้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

....

สุดท้ายขอบคุณเจ้าของภาพนี้ ทำให้ผมมีเรื่องเล่าที่เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

ขอบคุณครับ

-----

และเช่นเคยครับ มาเล่นกิจกรรมกันเล็กน้อย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเขียนบทความดีๆต่อไป

.

"ผมช่วยเขียน... คุณช่วยแชร์" แฟร์ๆ กันครับ

.

ฮวงจุ้ยดีๆ จะพาชีวิตเราดีขึ้นได้ครับ

Commentaires


Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Fengshui Articles & Contents 

บทความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ fengshuix หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาติดต่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่างได้เลยครับ

และพึงระลึกเสมอว่า บทความฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ที่อยู่ใน Internet นั้น มีข้อจำกัดทางด้านภาษาและความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทความถ่ายทอดความรู้ได้เพียงระดับนึงเท่านั้น หากต้องการความรู้ เคล็ดลับ หรือเทคนิคขั้นสูงที่ซินแสร่ำเรียนศึกษา ท่านจำเป็นต้องติดต่อส่วนตัว หรือเข้ามาเรียนกับอาจารย์ด้วยตัวเองเท่านั้น และหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับ

บทความอื่นๆล่าสุด

Tags

bottom of page