top of page

ถามตอบ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย


ถาม ฮวงจุ้ยสำคัญกับชีวิตเราแค่ไหน? ตอบ

ฮวงจุ้ย เป็นการดึงเอาพลังธรรมชาติรอบตัว มาจัดสรรให้เป็นสนามพลังที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายมนุษย์ และความคิดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์

หากชีวิตของเราขึ้นอยู่กับร่างกาย และความคิดจิตใจของเรา การที่เราเลือกอยู่ที่สถานที่ที่ดี ท่ามกลางพลังงานที่ดี จะสามารถส่งเสริมพลังภายในตัวเรา ดีกว่า การที่อยู่ในที่เป็นพลังที่บั่นทอนร่างกายและจิตใจของเรา

 

ถาม ถ้ามีความรู้ ความสามารถ อยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องพึ่งพาฮวงจุ้ยไหม? ตอบ

ฮวงจุ้ย เปรียบเสมือนตัวช่วย หรือผู้สนับสนุนให้ความรู้ความสามารถของคนให้ส่งผล และนำออกมาให้เกิดผลได้จริง และมากน้อยต่างกัน

ความรู้ความสามารถของมนุษย์ คือ ตัวตั้งต้นของการทำสิ่งใด แต่หากมีแต่ความรู้ความสามารถ แต่ทำผิดที่ ผิดจังหวะ หรือผิดบุคคล ย่อมส่งผลร้ายได้เช่นกัน หรือความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้น เพราะความสามารถของคุณ ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจะพบว่า มีคนที่เก่ง มีความสามารถมากมาย ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งๆที่ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ขณะที่ยังมีอีกหลายบุคคลที่อาจจะไมได้เก่งมากมาย แต่สามารถวางตัวและแสดงฝีมือได้ถูกจังหวะ และเหมาะสมกับบุคคล ทำให้ก็สามารถพบกับความสำเร็จได้เช่นกัน

ลองเปรียบดูกับการขับรถ หากคุณมีความรู้ความสามารถในการขับรถแล้ว สิ่งที่คุณต้องเลือกต่อไป ก็คือ รถยนต์ที่ดี ที่สามารถช่วยให้คุณขับรถได้ดีขึ้น หากเจอรถที่เบรคแตก ยางซึม เครื่องมีปัญหา แม้ว่าคนขับจะเก่งเพียงใด ก็ยากที่จะพาไปถึงจุดหมายได้

ฮวงจุ้ยก็เปรียบเสมือนรถ ที่จะช่วยให้ความรู้ความสามารถในการขับขี่ของคุณ ไปถึงจุดหมายได้ง่าย และเร็วขึ้น อย่างไม่ต้องพะวงกับปัญหาระหว่างทาง

 

ถาม ชีวิตต้องผูกติดกับฮวงจุ้ย ต้องพึ่งพาฮวงจุ้ยตลอดหรือเปล่า? ตอบ

ฮวงจุ้ย คือตัวช่วย คือผู้สนับสนุน แต่ตัวตั้งต้นแห่งความสำเร็จ คือ ตัวบุคคล ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ บุคคลเอง ก็ต้องดำเนินการความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ต่อไป เพราะหากขาดฮวงจุ้ยที่ดี แต่คนมีความรู้ความสามารถ และมีความพยายาม คนนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ เพียงแต่อาจจะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย และความสำเร็จที่ได้อาจจะไม่ได้อย่างเต็มที่ที่ควรจะเป็น

ฮวงจุ้ยจะสามารถช่วยให้คุณคิด ตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องถูกจังหวะมากขึ้น มองเห็นโอกาสที่เข้ามา และเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้น

 

ถาม จำเป็นหรือไม่ ที่จัดฮวงจุ้ยแล้วต้องรวยขึ้น? ตอบ

การจัดฮวงจุ้ยช่วยให้คุณสมปราถนามากขึ้น แต่จะสมหวังมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและการลงมือทำของคน เมื่อการคิดอ่านที่ถูกต้อง นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเงิน การจัดที่เหมาะสมจะสามารถเหนี่ยวนำความคิดดีๆได้ในทุกๆเรื่อง ทั้งนี้ฮวงจุ้ยในแต่ละสถานที่จะมีความแตกต่างและโดดเด่นต่างกันในแต่ละเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียว

ถ้าฮวงจุ้ยคือเครื่องมือ แต่คนที่ใช้เครื่องมือ ใช้ผิดวิธี หรือไม่หยิบจับนำมาใช้ เครื่องมือนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ และความสำเร็จก็คงไม่เกิดขึ้น

 

ถาม ฮวงจุ้ยจัดครั้งเดียว อยู่ได้ตลอดไปหรือไม่ หรือต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ?? ตอบ แต่ในหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น มีหลายระดับ ตั้งแต่การจัดครั้งเดียวอยู่ได้นานตลอดไป แต่จะส่งผลช้า และมีความไม่แน่นอนสูง หรือการปรับแต่งตามช่วงยุคเปลี่ยนแปลงทุกๆ 15-20 ปี ต่อการจัดหนึ่งครั้ง แต่ผลก็จะเห็นได้เร็วขึ้น และชัดเจนกว่า และย่อยมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงทุกๆปี ซึ่งจะให้ผลต่อมากกว่า และเร็วกว่า การจัดฮวงจุ้ยจึงต้องสอบถามเจ้าของบ้านก่อนว่า ต้องการผลที่รวดเร็วแค่ไหน และวางแผนไว้อย่างไร การปรับแต่งจะได้แนะนำให้ตรงจุดที่ต้องการมากขึ้น

 

ถาม ทำอย่างไร จึงจะรู้ว่า ฮวงจุ้ยปัจจุบัน ดีหรือร้าย? จำเป็นต้องตรวจสอบฮวงจุ้ยแล้วหรือยัง?

ตอบ

ฮวงจุ้ยจะส่งผลภายในไม่กี่วัน นานสุดไม่เกิน 4-6 เดือน ดังนั้น ลองเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันที่พบเจอว่า มีปัญหามากกว่า ความสำเร็จหรือไม่ หรือมีเเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีหรือไม่ ถ้าร้ายมากกว่าดี ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าฮวงจุ้ยน่าจะมีปัญหา

ธุรกิจพบเจออุปสรรคไม่คาดฝันบ่อยๆ ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆ สิ่งที่คาดหวังมักผิดหวังอยู่เนืองๆ ครอบครัวมีปัญหา มีปากเสียง มีการนอกใจสามีภรรยา สุขภาพมีปัญหา ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยด้วยทั้งสิ้น

สำหรับใครที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ลองประเมินสภาพก่อนเข้าอยู่ ว่าสภาพชีวิต และธุรกิจเป็นอย่างไร และภายหลังย้ายบ้าน หรือย้ายสำนักงาน หรือแม้แต่ปรับปรุงสำนักงานใหม่ ตกแต่งบ้านใหม่ มีสภาพดีขึ้นหรือแย่ลง หากแย่ลงก็ควรรีบปรึกษาคนที่ดูฮวงจุ้ยมาช่วยตรวจสอบให้จะดีกว่า

 

ถาม ฮวงจุ้ยจัดครั้งเดียว อยู่ได้ตลอดไปหรือไม่ หรือต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ??

ตอบ

ถ้าร่างกายมนุษย์ ยังต้องตรวจสุขภาพทุกปี ฮวงจุ้ยก็เช่นเดียวกัน ถ้าจะให้เห็นผลดีต่อเนื่อง ควรที่จะได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างถูกต้องทุกๆปี เพื่อเช็คสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด เช่น มีตึกใหม่ขึ้นใกล้ๆ มีการตัดถนนใหม่ มีการตกแต่งใหม่ๆ ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อฮวงจุ้ยทั้งสิ้น รวมไปถึง พลังฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควรจะมีการตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องเสมอ เพื่อป้องกันเรื่องร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น

แต่ในหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น มีหลายระดับ ตั้งแต่การจัดครั้งเดียวอยู่ได้นานตลอดไป แต่จะส่งผลช้า และมีความไม่แน่นอนสูง หรือการปรับแต่งตามช่วงยุคเปลี่ยนแปลงทุกๆ 15-20 ปี ต่อการจัดหนึ่งครั้ง แต่ผลก็จะเห็นได้เร็วขึ้น และชัดเจนกว่า และย่อยมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงทุกๆปี ซึ่งจะให้ผลต่อมากกว่า และเร็วกว่า

การจัดฮวงจุ้ยจึงต้องสอบถามเจ้าของบ้านก่อนว่า ต้องการผลที่รวดเร็วแค่ไหน และวางแผนไว้อย่างไร การปรับแต่งจะได้แนะนำให้ตรงจุดที่ต้องการมากขึ้น

 

ถาม อาจารย์ฮวงจุ้ยมีเยอะแยะมากมาย จะเชื่อถือใครดี และจะเชื่อได้อย่างไรว่าวิชาถูกต้องแค่ไหน? ตอบ

ปัจจุบันแม้แต่อาจารย์เก่งๆ หลายๆท่านในโลกนี้ ก็ยังไม่สามารถสรุปตรงกันได้ว่าวิชาฮวงจุ้ยสำนักไหนถูกต้องที่สุด เพราะแต่ละสำนักล้วนมีวิธีการที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์โดยหลักทางวิทยาศาตร์ได้

ดังนั้นสิ่งที่จะดูว่า อาจารย์คนไหนถูกต้องมากกว่ากัน ไม่ใช่แค่เพียงดูภายนอก กายแต่งกาย การสืบเชื้อสาย หรือการอ้างตัวเป็นบุคคลพิเศษ แต่ควรสอบถามถึงหลักการ เหตุผล ที่มาที่ไป แล้วใช้วิจารณญาณในการประเมิน รวมไปถึงอาจจะสอบถามจากคนใกล้ชิด หรือจากผลการเปลี่ยนแปลงหลังจัดฮวงจุ้ยของที่ผ่านมาร่วมด้วย

คนที่ตัดสินใจว่าจะเชื่อใคร จึงอยู่ที่ผู้ที่จะเชิญอาจารย์มาตรวจสอบเองว่าจะเชื่อมั่นใคร และคงต้องอาศัยการประเมินจากหลายๆด้าน ทั้งการพูดคุย หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังจากจัดฮวงจุ้ย

เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น บางท่านก็ใช้วิธีการ เชิญซินแสมาที่บ้าน แล้วให้ทำนายเหตุการณ์ในบ้าน หากซินแสท่านใด ทายเรื่องราวในบ้านได้ถูกต้อง ก็ถือว่าซินแสท่านนั้นมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือให้จัดฮวงจุ้ยได้ ทั้งนี้ ตอนเชิญซินแสก็ไม่ควรจัดบ้าน หรือปรับบ้านล่วงหน้า เพราะบางท่านรู้สึกอายกรณีที่บ้านรกเกินไป จึงทำการจัดไปก่อนบางส่วนไปก่อนเพื่อรอต้อนรับซินแส หากเป็นเช่นนี้ เมื่อซินแสไปตรวจบ้านก็อาจจะทายผิดลาดไปได้เช่นกัน

 

ถาม ถ้าเชิญอาจารย์ฮวงจุ้ยมาสองสำนัก แล้วมีคำแนะนำต่างกันจะทำอย่างไรดี? ตอบ ขอเปรียบเทียบให้เหมือนหลักการทางการตลาดนะครับ ถ้าถามว่าทำอย่างไร จะขายสินค้าได้มากขึ้น? หากเอาคำถามนี้ไปถามนักการตลาด 10 คน คำตอบที่ได้อาจจะแตกต่างกัน และอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกัน ทั้งนี้เพราะทฤษฏีทางการตลาดนั้นหลากหลาย และอยู่ที่ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ให้คำแนะนำด้วย

ในทางฮวงจุ้ยก็เช่นกัน บางส่วนที่แนะนำ ยังสามารถพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงได้ ผลที่ได้ก็ยังสามารถได้เท่าเดิม หรือใกล้เคียง การจัดฮวงจุ้ยที่ดีคือ ต้องสอบถามผู้อยู่อาศัยควบคู่กันไปด้วยว่า สามารถปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหน ตามงบประมาณที่มี และต้องสามารถบอกได้ด้วยว่า การเปลี่ยนแปลง จัดฮวงจุ้ยจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนตามสภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

กรณีที่มีคำแนะนำต่างกัน คงต้องตรวจสอบและเช็คถึงที่มาที่ไปของคำแนะนำว่ามาจากแนวหลักวิชาใด หากต่างสำนักกัน ก็เป็นไปได้ที่จะแตกต่าง แต่หากวิชาถูกต้องก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ

แต่ถ้าผู้เขียนแนะนำ ขอแนะนำให้เลือกมาทีละคน ปรับแต่ง และแก้ไขตามสำนักใดสำนักหนึ่งไปก่อน เพราะบางสำนักเองก็มีข้อจำกัด เช่นต้องจัดให้ได้ครบถ้วนทุกจุดที่บอกไปจึงจะส่งผล ดังนั้นการเลือกเอา 2 สำนักมาเปรียบเทียบเลือกที่ตรงกัน อาจจะไม่ได้ส่งดีเสมอไปครับ

 

สำหรับผู้อ่านที่สนใจ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องฮวงจุ้ยใดๆ สามารถส่งอีเมล์มาสอบถามได้ครับที่ fs@fengshuix.com หากคำถามคำตอบใดมีประโยชน์จะนำมาลงให้ผู้อ่านได้อ่านกันต่อไป ขอบคุณครับ FENGSHUIX.COM

コメント


Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Fengshui Articles & Contents 

บทความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ fengshuix หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาติดต่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่างได้เลยครับ

และพึงระลึกเสมอว่า บทความฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ที่อยู่ใน Internet นั้น มีข้อจำกัดทางด้านภาษาและความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทความถ่ายทอดความรู้ได้เพียงระดับนึงเท่านั้น หากต้องการความรู้ เคล็ดลับ หรือเทคนิคขั้นสูงที่ซินแสร่ำเรียนศึกษา ท่านจำเป็นต้องติดต่อส่วนตัว หรือเข้ามาเรียนกับอาจารย์ด้วยตัวเองเท่านั้น และหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับ

บทความอื่นๆล่าสุด

Tags

bottom of page