top of page

ถามตอบ เกี่ยวกับฮวงจุ้ย


ถาม ฮวงจุ้ยสำคัญกับชีวิตเราแค่ไหน? ตอบ

ฮวงจุ้ย เป็นการดึงเอาพลังธรรมชาติรอบตัว มาจัดสรรให้เป็นสนามพลังที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายมนุษย์ และความคิดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์

หากชีวิตของเราขึ้นอยู่กับร่างกาย และความคิดจิตใจของเรา การที่เราเลือกอยู่ที่สถานที่ที่ดี ท่ามกลางพลังงานที่ดี จะสามารถส่งเสริมพลังภายในตัวเรา ดีกว่า การที่อยู่ในที่เป็นพลังที่บั่นทอนร่างกายและจิตใจของเรา

 

ถาม ถ้ามีความรู้ ความสามารถ อยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องพึ่งพาฮวงจุ้ยไหม? ตอบ

ฮวงจุ้ย เปรียบเสมือนตัวช่วย หรือผู้สนับสนุนให้ความรู้ความสามารถของคนให้ส่งผล และนำออกมาให้เกิดผลได้จริง และมากน้อยต่างกัน

ความรู้ความสามารถของมนุษย์ คือ ตัวตั้งต้นของการทำสิ่งใด แต่หากมีแต่ความรู้ความสามารถ แต่ทำผิดที่ ผิดจังหวะ หรือผิดบุคคล ย่อมส่งผลร้ายได้เช่นกัน หรือความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้น เพราะความสามารถของคุณ ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจะพบว่า มีคนที่เก่ง มีความสามารถมากมาย ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งๆที่ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ขณะที่ยังมีอีกหลายบุคคลที่อาจจะไมได้เก่งมากมาย แต่สามารถวางตัวและแสดงฝีมือได้ถูกจังหวะ และเหมาะสมกับบุคคล ทำให้ก็สามารถพบกับความสำเร็จได้เช่นกัน

ลองเปรียบดูกับการขับรถ หากคุณมีความรู้ความสามารถในการขับรถแล้ว สิ่งที่คุณต้องเลือกต่อไป ก็คือ รถยนต์ที่ดี ที่สามารถช่วยให้คุณขับรถได้ดีขึ้น หากเจอรถที่เบรคแตก ยางซึม เครื่องมีปัญหา แม้ว่าคนขับจะเก่งเพียงใด ก็ยากที่จะพาไปถึงจุดหมายได้

ฮวงจุ้ยก็เปรียบเสมือนรถ ที่จะช่วยให้ความรู้ความสามารถในการขับขี่ของคุณ ไปถึงจุดหมายได้ง่าย และเร็วขึ้น อย่างไม่ต้องพะวงกับปัญหาระหว่างทาง

 

ถาม ชีวิตต้องผูกติดกับฮวงจุ้ย ต้องพึ่งพาฮวงจุ้ยตลอดหรือเปล่า? ตอบ

ฮวงจุ้ย คือตัวช่วย คือผู้สนับสนุน แต่ตัวตั้งต้นแห่งความสำเร็จ คือ ตัวบุคคล ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ บุคคลเอง ก็ต้องดำเนินการความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ต่อไป เพราะหากขาดฮวงจุ้ยที่ดี แต่คนมีความรู้ความสามารถ และมีความพยายาม คนนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ เพียงแต่อาจจะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย และความสำเร็จที่ได้อาจจะไม่ได้อย่างเต็มที่ที่ควรจะเป็น

ฮวงจุ้ยจะสามารถช่วยให้คุณคิด ตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องถูกจังหวะมากขึ้น มองเห็นโอกาสที่เข้ามา และเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้น

 

ถาม จำเป็นหรือไม่ ที่จัดฮวงจุ้ยแล้วต้องรวยขึ้น? ตอบ

การจัดฮวงจุ้ยช่วยให้คุณสมปราถนามากขึ้น แต่จะสมหวังมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและการลงมือทำของคน เมื่อการคิดอ่านที่ถูกต้อง นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเงิน การจัดที่เหมาะสมจะสามารถเหนี่ยวนำความคิดดีๆได้ในทุกๆเรื่อง ทั้งนี้ฮวงจุ้ยในแต่ละสถานที่จะมีความแตกต่างและโดดเด่นต่างกันในแต่ละเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียว

ถ้าฮวงจุ้ยคือเครื่องมือ แต่คนที่ใช้เครื่องมือ ใช้ผิดวิธี หรือไม่หยิบจับนำมาใช้ เครื่องมือนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ และความสำเร็จก็คงไม่เกิดขึ้น

 

ถาม ฮวงจุ้ยจัดครั้งเดียว อยู่ได้ตลอดไปหรือไม่ หรือต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ?? ตอบ แต่ในหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น มีหลายระดับ ตั้งแต่การจัดครั้งเดียวอยู่ได้นานตลอดไป แต่จะส่งผลช้า และมีความไม่แน่นอนสูง หรือการปรับแต่งตามช่วงยุคเปลี่ยนแปลงทุกๆ 15-20 ปี ต่อการจัดหนึ่งครั้ง แต่ผลก็จะเห็นได้เร็วขึ้น และชัดเจนกว่า และย่อยมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงทุกๆปี ซึ่งจะให้ผลต่อมากกว่า และเร็วกว่า การจัดฮวงจุ้ยจึงต้องสอบถามเจ้าของบ้านก่อนว่า ต้องการผลที่รวดเร็วแค่ไหน และวางแผนไว้อย่างไร การปรับแต่งจะได้แนะนำให้ตรงจุดที่ต้องการมากขึ้น

 

ถาม ทำอย่างไร จึงจะรู้ว่า ฮวงจุ้ยปัจจุบัน ดีหรือร้าย? จำเป็นต้องตรวจสอบฮวงจุ้ยแล้วหรือยัง?

ตอบ

ฮวงจุ้ยจะส่งผลภายในไม่กี่วัน นานสุดไม่เกิน 4-6 เดือน ดังนั้น ลองเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันที่พบเจอว่า มีปัญหามากกว่า ความสำเร็จหรือไม่ หรือมีเเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีหรือไม่ ถ้าร้ายมากกว่าดี ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าฮวงจุ้ยน่าจะมีปัญหา