ฤกษ์อัคนิโรธน์ ฤกษ์ยามห้ามกระทำการเฉพาะเรื่อง

ฤกษ์อัคนิโรธน์ ว่าด้วยดิถีที่ห้ามทำการต่างๆ นาๆ

แสดงถึงอาเพศและเคราะห์หามยามร้ายต่างๆหากเราไปกระทำการมงคลที่ต้องกับอัคนิโรธน์ในวันนั้นๆ


ดิถีอัคนิโรธน์ที่ต้องห้ามมีดังต่อไปนี้

ขึ้น-แรม

ชื่อเรียก

อัปมงคลใน

ข้อห้าม

1

เอกโคมหิงษา

วัวควาย

ซื้อวัว ควาย

2

เท์ววเน

​ป่า

เที่ยวป่า

3

นทีติจะ

น้ำ

เดินทางทางน้ำ ทางเรือ

4

จตุบัพพเต

ภูเขา

เที่ยวภูเขา

5

ปัญเขตเต

เขตที่ทาง

แบ่งปัน เขตแดน ที่ดิน

6

ฉัฎฐเคเห

บ้าน

ปลูกบ้าน ทำการมงคลในบ้าน

7

สัตตะราเช

ราชวัง

ทำพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

8

อัฎฐยาเน

ยวดยาน

ซื้อรถ เอารถออกจากอู่ ขับขี่ยวดยาน

9

นวพสุธา

ผืนแผ่นดิน

ขุดหลุม เพื่อฝังเสาปลูกบ้าน

10

ทสนาวา

เรือ

ลงเรือ ต่อเรือ เอาเรือลงคาน ลงน้ำ

11

เอกาทสพีชา

พืช พันธุ์

เพาะปลูก หว่าน ขยายพันธุ์พืช

12

ท์วทสอิถีโย

สตรี

เสพเมถุนกับสตรี

13

เตรสปุริโส

บุรุษ

เสพเมถุนกับบุรุษ

14

จตุทสสีมายัง

พัทธเสมา

บรรพชา อุปสมบท

15

ปัญจทสเทพา

เทพาอารักษ์

บวงสรวง พลีกรรม


ดู 501 ครั้ง