top of page

ฤกษ์อัคนิโรธน์ ฤกษ์ยามห้ามกระทำการเฉพาะเรื่อง

ฤกษ์อัคนิโรธน์ ว่าด้วยดิถีที่ห้ามทำการต่างๆ นาๆ

แสดงถึงอาเพศและเคราะห์หามยามร้ายต่างๆหากเราไปกระทำการมงคลที่ต้องกับอัคนิโรธน์ในวันนั้นๆ


ดิถีอัคนิโรธน์ที่ต้องห้ามมีดังต่อไปนี้

ขึ้น-แรม

ชื่อเรียก

อัปมงคลใน

ข้อห้าม

1

เอกโคมหิงษา

วัวควาย

ซื้อวัว ควาย

2

เท์ววเน

​ป่า

เที่ยวป่า

3

นทีติจะ

น้ำ

เดินทางทางน้ำ ทางเรือ

4

จตุบัพพเต

ภูเขา

เที่ยวภูเขา

5

ปัญเขตเต

เขตที่ทาง

แบ่งปัน เขตแดน ที่ดิน

6

ฉัฎฐเคเห

บ้าน

ปลูกบ้าน ทำการมงคลในบ้าน

7

สัตตะราเช

ราชวัง

ทำพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

8

อัฎฐยาเน

ยวดยาน

ซื้อรถ เอารถออกจากอู่ ขับขี่ยวดยาน

9

นวพสุธา

ผืนแผ่นดิน

ขุดหลุม เพื่อฝังเสาปลูกบ้าน

10

ทสนาวา

เรือ

ลงเรือ ต่อเรือ เอาเรือลงคาน ลงน้ำ

11

เอกาทสพีชา

พืช พันธุ์

เพาะปลูก หว่าน ขยายพันธุ์พืช

12

ท์วทสอิถีโย

สตรี

เสพเมถุนกับสตรี

13

เตรสปุริโส

บุรุษ

เสพเมถุนกับบุรุษ

14

จตุทสสีมายัง

พัทธเสมา

บรรพชา อุปสมบท

15

ปัญจทสเทพา

เทพาอารักษ์

บวงสรวง พลีกรรม


Comentarios


Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Fengshui Articles & Contents 

บทความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ fengshuix หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาติดต่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่างได้เลยครับ

และพึงระลึกเสมอว่า บทความฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ที่อยู่ใน Internet นั้น มีข้อจำกัดทางด้านภาษาและความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทความถ่ายทอดความรู้ได้เพียงระดับนึงเท่านั้น หากต้องการความรู้ เคล็ดลับ หรือเทคนิคขั้นสูงที่ซินแสร่ำเรียนศึกษา ท่านจำเป็นต้องติดต่อส่วนตัว หรือเข้ามาเรียนกับอาจารย์ด้วยตัวเองเท่านั้น และหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับ

บทความอื่นๆล่าสุด

Tags

bottom of page