top of page

สรุปงาน FENGSHUI UNLOCKING & AI ASTROLOGY

FENGSHUI UNLOCKING & AI ASTROLOGY

สัมมนาปลดล็อคฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจพุ่งทะยาน & AI Astrology


ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานสัมมนาปลดล็อคฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจพุ่งทะยาน โดยเป็นการจัดร่วมกันของ Turnpro และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะสถาปัตย์ ซึ่งจะขอรวบรวมและสรุปเนื้อหาคร่าวๆให้ฟังครับ


ในช่วงเช้าบรรยายโดย ซินแสรวิ อัญญากาญจน์ หรือ อาจารย์แบ๊ท เจ๋อหลาง

เป็นการปูพื้นฐานโหราศาสตร์จีนให้กับนักธุรกิจนักลงทุนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์และความรู้ทางด้านฮวงจุ้ยมาก่อนให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปหลักการที่เป็นวิชาการและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนที่สนใจได้มีมุมมองที่ถูกต้องไม่ยึดติดและหลงงมงายและนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ


ซึ่งอาจารย์รวิได้อธิบายว่าคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยความเก่งและความขยันเป็นหลักแต่ในความเป็นจริงคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำอะไรได้ถูกจังหวะถูกโอกาสถูกเวลาและถูกทางหรือเรียกว่าคนที่ดวงเฮงนั่นเอง เพราะคนที่เก่งและขยันแต่ทำอะไรผิดจังหวะผิดที่ผิดทางมีเยอะมาก


ส่วนคนที่ทำอะไรถูกจังหวะถูกโอกาสถูกทางและถูกคน ก็สามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องเก่งหรือขยันซึ่งคนกลุ่มนี้เรียกว่ารู้จักใช้จังหวะโอกาสให้เป็นประโยชน์

การศึกษาโหราศาสตร์ก็เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ จากจังหวะและโอกาสที่เข้ามา


เราสามารถใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ประเมินและช่วยวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและทิศทางในการดำเนินกิจการและธุรกิจของเราได้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม เพราะปัจจัยแห่งความสำเร็จประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่  1. ชะตาฟ้า หมายถึง จังหวะและโอกาสที่เข้ามาจากการหมุนเวียนของระบบดวงดาวสุริยะจักรวาล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดวงชะตา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดไม่ได้แต่เรียนรู้และคำนวณล่วงหน้าได้ จึงสามารถวางแผนเตรียมการที่จะรับมือกับจังหวะและโอกาสนั้นได้อย่างดีที่สุด

  2. ชะตามนุษย์ หมายถึง ความรู้ความสามารถทักษะและวิชาการที่เรามี การฝึกฝนรวมไปถึงทัศนคติในการดำเนินชีวิต สิ่งนี้มนุษย์เป็นผู้กระทำเป็นผู้กำหนดได้ด้วยตัวเอง และเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนพยายามทำอย่างดีที่สุดอยู่เสมอ

  3. ชะตาดิน หมายถึง สิ่งแวดล้อม พลังงานรอบๆตัว บ้านที่อยู่อาศัย ออฟฟิศสำนักงาน พลังงานที่มาจากทำเลที่ดิน สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าฮวงจุ้ย(จีนกลางเรียก เฟิงสุ่ย FENGSHUI) สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องอยู่อาศัยใกล้ชิด จึงมีส่วนที่จะถ่ายทอดพลังงานมาสู่ตัวเรา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเรียนรู้และบริหารจัดการได้

คนส่วนใหญ่มักจะเชื่อมั่นในตัวเองจึงใช้ความรู้ความสามารถเพียงแค่ 1 ใน 3 นั่นก็คือพัฒนาชะตามนุษย์หรือความรู้ความสามารถให้ดีที่สุด แต่อีก 2 ปัจจัยได้แก่ดวงดาวดวงชะตาและฮวงจุ้ย หลายคนมักไม่ให้ความสนใจหรือมองว่างมงายไร้สาระ ทั้งที่แท้จริงแล้ว 2 ปัจจัยนี้แหละที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ความรู้ความสามารถของเราไม่สูญเปล่า และประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น


หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพมนุษย์ก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่ง มีโครงสร้างทางพันธุกรรมของตนเอง สิ่งนี้เรากำหนดไม่ได้แต่อยู่กับเราตั้งแต่เกิด แต่เราสามารถพัฒนาโครงสร้างให้แข็งแรง หรือเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจพันธุกรรมของเราได้ ว่าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตในช่วงฤดูไหนต้องการแสงแดดน้ำและปุ๋ยในสัดส่วนเท่าไหร่ สิ่งนี้เปรียบเทียบเหมือนการที่เรารู้จักตนเองผ่านการศึกษาปาจื้อ หรือ ดวงจีน โดยอาศัยเพียงวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดและเพศของเรา


เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถวางแผนจังหวะการเติบโตให้ถูกช่วงตามฤดูกาลที่เหมาะสมได้ การศึกษาโอกาสและจังหวะเหล่านี้ตามฤดูกาลก็เปรียบเสมือนการดูดวงเพื่อเรียนรู้จังหวะชีวิตและรู้ฤกษ์ยามที่เหมาะสม


ส่วนฮวงจุ้ยนั้นเปรียบเสมือนปุ๋ยและดินรวมไปถึงทำเลที่ใช้เพาะปลูก การปลูกพืชโดยไม่สนใจปุ๋ยดินและทำเลนั้นก็เปรียบเสมือนทำอะไรโดยไม่สนใจธรรมชาติ


หากเรามีความรู้และเข้าใจในการเลือกปุ๋ย บำรุงดินและเลือกทำเล รวมไปถึงรู้ช่วงฤดูกลาลที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว เมล็ดพันธุ์ของเราก็จะเติบโตได้อย่างสวยงามและเต็มที่


นอกจากนี้แล้วยังได้แนะนำทิศมงคลประจำปี 2566 เพื่อนำไปจัดที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีโอกาสและสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น


โดยทิศมงคลด้านโชคลาภของปีนี้ได้แก่ทิศใต้เป็นทิศของดาว 8 ดาวแห่งความมั่งคั่งเพิ่มพูน สามารถเสริมได้ด้วยการตั้งโคมไฟการเปิดให้ลมเข้าออกได้อย่างสะดวก ทำทิศนี้ให้สวยงามหรือสามารถวางน้ำพุน้ำล้นเพื่อเสริมพลังทางการเงินและทรัพย์สินได้


นอกจากนี้ทิศเหนือเป็นดาว 9 เป็นดาวแห่งความสำเร็จชื่อเสียงความโดดเด่นและเป็นธาตุไฟ ทิศที่ดี สำหรับธุรกิจยุคใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์, Social Media, ธุรกิจซอฟต์แวร์, การตลาด, การประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีออนไลน์, influencer, ดารา, วิทยากรบนเวที, ครูอาจารย์ ในปีนี้ให้ จัดทิศเหนือให้สว่าง สวยงาม โล่งโปร่ง ลมไหลเวียนดี สามารถมีน้ำเคลื่อนไหว เช่น น้ำตก น้ำพุ น้ำล้น เพื่อกระตุ้นพลังงานในทิศนี้ ให้ส่งเสริมธุรกิจประสบความสำเร็จและโดดเด่นขึ้นมาได้


นอกจากนี้ยังมีบอกทิศที่เป็นมงคลเสริมการเงินและความสำเร็จในแต่ละเดือนจนถึงสิ้นปี 2566 เพื่อให้สามารถกลับไปจัดออฟฟิศเพื่อกระตุ้นพลังงานส่งเสริมความสำเร็จ ส่งเสริมคนทำงานให้ดีได้ในทุกๆเดือนจนถึงสิ้นปี


สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ

"ประสบการณ์โหราศาสตร์กับการดำเนินธุรกิจ"

คุณปุย ประกาศิต Thitaram Group

คุณบอล จิตติพงศ์ นายกสมาคม MarTech Association


โดยคุณปุยได้กล่าวว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงสมัยวัยรุ่นที่พ่อมักจะเชิญซินแสมาดูบ้านและออฟฟิศอยู่เป็นประจำ มีการจัดฮวงจุ้ยเพื่อส่งเสริมธุรกิจและความสำเร็จของครอบครัว จึงเริ่มมีความสนใจจากการเห็นซินแสแค่ดูใบหน้าก็สามารถทำนายและอธิบายตัวตนได้อย่างแม่นยำ หรือเรียกว่า ดูโหงวเฮ้ง ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มศึกษาโหงวเฮ้งอย่างจริงจังรวมไปถึงวิชาโหราศาสตร์แขนงอื่นๆก็ศึกษาเพิ่มเติม เช่น ปาจื่อ หรือ ดวงจีน ฮวงจุ้ย ฉีเหมินตุ้นเจี่ย อี้จิง เป็นต้น และช่วงแรกที่นำโหราศาสตร์มาใช้ในภาคธุรกิจ ก็คือการใช้วิชาโหงวเฮ้ง ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าองค์กร และธุรกิจของครอบครัว คือ Thitaram Group ที่เป็นบริษัท hr ทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากรให้องค์กรต่างๆให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและตำแหน่งกับองค์กรนั้นๆ เดิมทีการสัมภาษณ์จะใช้เวลานาน และถามหลายคำถาม กว่าจะพิจารณาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมได้ การใช้โหงวเฮ้งเข้ามาช่วยพิจารณาร่วมกับการสัมภาษณ์เพียงเล็กน้อย ก็สามารถที่จะใช้คัดเลือกบุคลากรตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ได้รวดเร็วขึ้น เช่นจากเคยสัมภาษณ์ 3 ชั่วโมงต่อคนลดเวลาลงมาเหลือเพียงไม่เกิน 30 นาทีต่อคน สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย


คุณบอล จิตติพงศ์ นายกสมาคม MarTech Association ได้เล่าว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยบวชเรียนช่วงวัยเด็ก ก็มีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ เช่นการทำสมาธิ สิ่งที่เหนือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เคยมีการใช้โหราศาสตร์ในชีวิตประจำวันอยู่หลายเรื่องเช่น การเลือกห้องคอนโด การเลือกเลขมงคลต่างๆ ก็มักจะให้ความสำคัญอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้จากประสบการณ์ที่เคยทำงานกับริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ก็พบว่ามีการนำฮวงจุ้ยมาใช้พิจารณาอยู่แทบทุกโครงการ เพราะนอกจากจะทำให้ปิดการขายได้ดีขึ้น ยังทำให้กลุ่มลูกค้าและคนที่มาซื้อพึงพอใจได้อย่างมากด้วย นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการเพิ่มขึ้นด้วย เช่น บางโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ขุดดินสร้างทะเลสาบ และตกแต่งเป็นเนินภูเขา บ้านที่อยู่ริมทะเลสาบหน้าบ้านเป็นน้ำหลังบ้านเป็นภูเขา ก็มักจะขายดีเป็นอันดับต้นๆของโครงการ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย สิ่งนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการที่ในภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับโหราศาสตร์และความเชื่อมาเป็นโอกาสในการทำการตลาดและขยายธุรกิจได้อีกด้วย

ในช่วงนึงยังได้เปิดเทปพิเศษจากบทสัมภาษณ์แขกรับเชิญ คุณใหญ่ โอภาส ถิรปัญญาเลิศ Happy investor


และแขกรับเชิญอีกท่านคือ ภากร กัทชลี ผู้ก่อตั้งเพจอ้ายจง “เล่าเรื่องจีน”

มาในรูปแบบ VDO สัมภาษณ์ออนไลน์จากทางประเทศจีน
สำหรับเสวนารอบสอง

"ความเชื่อเรื่องสายมู สายบุญ ในมุมมองนักลงทุน"

คุณปุย ประกาศิต Thitaram Group

คุณอ๋อง-ผรินทร์ MOOW Thailand

และคุณหมอมะเดื่อ นพ.ธนกฤต รองผู้อำนวยการ GBDi โฟนอินผ่านทาง ZOOM เข้ามา


ในเสวนาช่วงนี้ คุณอ๋อง ได้พูดถึงว่าช่วงหลังๆเวลาเจอพี่เพื่อนๆนักธุรกิจระดับไฮ บ้านทุกหลังล้วนมีศาลเจ้าที่ทั้งนั้น เหมือนกับว่าความเชื่อเรื่องที่มองไม่เห็นนี้ คนที่รวยระดับร้อยล้านพันล้านเหล่านี้ก็ให้ความสำคัญเกือบทุกคน นอกจากนี้ยังเคยพบเจอเหตุการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งนึง ที่ทำให้เห็นว่า คนที่มีบุญญาธิการ มีบุญเยอะจริงๆ เวลาทำอะไรก็ตามฟ้าจะเปิดทางให้เสมอ เช่น หากคนมีบุญตั้งใจจะทำสิ่งๆใดดีๆ แม้ว่าธรรมชาติจะไม่เป็นไจ จากที่ฟ้าเมฆครึ้ม พอจะเริ่มทำกิจกรรมกลายเป็นฟ้าเปิดทันที สิ่งนี้ทำให้เชื่อว่า เวลาเราทำอะไรก็ตาม ถ้าเรามีพลังบุญ ก็เหมือนใบเบิกทางทำให้ทุกอย่างสะดวกมากขึ้น แน่นอนว่าเรายังต้องทำอยู่เช่นเดิม แต่สิ่งที่ทำจะราบรื่นมากน้อยเรื่องบุญก็มีส่วน ดังนั้นช่วงนี้ก็พยายามที่จะสร้างบุญ และเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้มีโอกาสด้วย และเราทุกคนต้องหมั่นสร้างบุญจนเป็นนิสัย เราต้องสร้างบ่อยๆจนชิน และการทำบุญแบบหวังผล จะกลับได้ผลน้อยกว่า ทำบุญแบบไม่หวังผล นอกจากนี้เรายังต้องรู้ว่าเทพเทวดาทำงานอย่างไร อย่างแรกเลยไม่ว่าเราจะขอพรเทพหรือผีวิญญาณ ล้วนต้องอาศัยพลังบุญเป็นพื้นฐาน และการที่เราศรัทธาองค์ใด หมั่นระลึกถึงหรือศึกษาแนวทางของเทพองค์นั้นอย่างละเอียด การไหว้พระ ไหว้เทพขอพร แบบฉาบฉวยมักจะไม่เห็นผล แต่การที่เราไหว้ต่อเนื่อง เป็นประจำ และได้เทพองค์ที่เหมาะสมกับเราจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นและเห็นผลไวและชัดเจนมาเป็นพิเศษ

ระหว่างนี้ทางคุณหมอมะเดื่อได้ Phone-in เข้ามาในช่วงเสวนาเพื่อพูดถึงความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ และพลังงานที่เกี่ยวข้อง พูดเรื่องความสำคัญทางพลังงานทางจิต แบบเป็นวิทยาศาสตร์ โดยพูดถึงการทำงานทางด้านจิตวิญญาณกับ Angle


ในช่วงท้ายของงานสัมมนา ในหัวข้อ AI Astrology ทาง อาจารย์รวิ และคุณประกาศิต ยังเล่าถึงการเริ่มต้นร่วมกันพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความถนัด ความเชี่ยวชาญ ตามโหราศาสตร์จีน Bazi ชื่อว่า 5 Charactors เพื่อดูว่าเราเหมาะสมกับงานประเภทไหน และความรับผิดชอบประเภทไหน ซึ่งผู้ใช้งานเพียงแค่ กรอกวันเดือนปี เวลาเกิด แล้วกดดูผลการวิเคราะห์ ก็จะบอกคาแรกเตอร์ และตัวตนที่โดดเด่นของเราออกมาได้เลย

นอกจากนี้ยังบอกเคล็ดลับด้วยอีกว่า คาแรกเตอร์ที่เหมาะสมกับเรานี้ สามารถพัฒนาต่อยอดจะส่งเสริมเรื่องงานเราหรือไม่ หรือควรพัฒนาคาแรกเตอร์ใดให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งแอปพลิเคชั่นตัวอย่างนี้ ได้นำไปโชว์ในงาน HR Technology 2023 ที่พารากอนฮออล์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและเข้าทดลองใช้งานจำนวนมากกว่าสองพันคนที่เดินในงาน ซึ่งประโยชน์ของ Ai Astrology ตัวนี้ จะช่วยทำให้องค์กร สามารถคัดบุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะของงานได้มากขึ้น ซึ่งนี่คือเพียงหนึ่งตัวอย่างของการนำเอาโหราศาสตร์มาใช้ในภาคธุรกิจที่มีหลักวิชาการที่ใช้งานได้จริงๆ และมีแผนจะขยายขีดความสามารถให้สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดและลึกมากขึ้นกว่านี้ได้ในอนาคต ซึ่งพัฒนาระบบการคำนวนหลังบ้านโดยบริษัท เฮฟเว่นแพลน จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยอ.รวิ เป็นการผนวกผสมผสานระหว่างวิชาความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ที่เป็นหลักวิชาการที่ได้รับความนิยมของซินแสทั่วโลก นำมารวมกับเทคโนโลยีทางด้าน AI ซึ่งจะเทรนนิ่งให้ AI ได้เรียนรู้และออกคำทำนายได้จริงเสมือนซินแสคนนึงได้เลย

โดยทางบริษัท Heaven Plan มีแผนจะพัฒนาการออกคำทำนายที่เป็นสากล และแม่นยำตามมาตรฐานของวิชาโหราศาสตร์ระบบวิชาการ ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำนายตามมุมมองของซินแสคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ในอนาคตซินแสที่ต้องการโคลนนิ่งตนเอง สามารถมาลงทะเบียนและเทรนนิ่งให้ AI เรียนรู้หลักการวิเคราะห์และทำนายได้เหมือนซินแสท่านนั้นได้เลย ซึ่งหากมีซินแสท่านใดมีชื่อเสียงโด่งดัง และมีลูกค้าขอดูดวงพร้อมกันหลายๆคนในเวลาเดียวกัน ปกติแล้วจะไม่สามารถทำได้ เพราะต้องดูทีละคนเท่านั้น แต่ถ้ามี AI ที่สามารถทำนายได้เหมือนซินแสท่านนั้นๆได้ ก็จะขยายขีดความสามารถในการรับดูดวง หรือให้คำปรึกษาได้มากขึ้น พร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน โดยสามารถสร้างรายได้เสมือนดูดวงด้วยตนเองได้เลย


ปัจจุบันระบบการเทรนหลังบ้านให้ AI ได้พัฒนามาได้ระดับนึงที่น่าพอใจแล้ว คาดว่าเมื่อมีข้อมูลที่มากขึ้น และหากเปิดให้ซินแสมาใช้งานน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง และมีโอกาสเติบโตไปยังต่างประเทศได้ไม่ยาก โดยเฉพาะประเทศที่วิชาโหราศาสตร์จีนได้รับความนิยมของนักธุรกิจ และนักลงทุน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง เป็นต้น


สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นระหว่างบริษัท Turn Pro จำกัดและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งอาจารย์รวิ ได้เป็นอาจารย์พิเศษของคณะ และให้ความรู้ทางด้านสถาปัตย์ กับฮวงจุ้ย ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการเรียนรู้ และอาชีพในอนาคตงานนี้ถือว่าจัดเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ที่หยิบยกเอาประเด็นด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยในมุมมองของนักธุรกิจและนักลงทุน แม้ในตอนนี้ยังมีเพียงนักธุรกิจและนักลงทุนกลุ่มเล็กๆเท่านั้น ที่กล้าพูดและกล้าเปิดเผยว่ามีความเชื่อ และใช้งานโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ แต่เชื่อว่าในอนาคตมุมมองทางด้านโหราศาสตร์ที่มีหลักการเป็นวิทยาศาสตร์ และมีเหตุผลแบบไม่งมงายจะได้รับการยอมรับมากขึ้นในประเทศไทย และในระดับสากล
Comments


Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Fengshui Articles & Contents 

บทความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ fengshuix หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาติดต่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่างได้เลยครับ

และพึงระลึกเสมอว่า บทความฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ที่อยู่ใน Internet นั้น มีข้อจำกัดทางด้านภาษาและความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทความถ่ายทอดความรู้ได้เพียงระดับนึงเท่านั้น หากต้องการความรู้ เคล็ดลับ หรือเทคนิคขั้นสูงที่ซินแสร่ำเรียนศึกษา ท่านจำเป็นต้องติดต่อส่วนตัว หรือเข้ามาเรียนกับอาจารย์ด้วยตัวเองเท่านั้น และหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับ

บทความอื่นๆล่าสุด