top of page

ดวงจีน BAZI (八字) คืออะไร??


Bazi หรือ แผนผังพลังชี่ เป็นวิถีแห่งการวิเคราะห์ดวงชะตาโบราณของจีน ประวัติความเป็นมาของ Bazi เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 5000 ปีก่อนในช่วงที่จีน Wu Kingdom คำว่า Bazi เป็นคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับ "แปดตัวอักษร" หรือคำที่คนหลายคนเรียกว่าสี่เสา โดยเสาแต่ละตัวมีอักษรจีนสองตัวทำให้กลายเป็น "แปดตัวอักษร"

เพื่อวิเคราะห์โชคชะตาชีวิตของบุคคล เราต้องมีแผนภูมิ Bazi ของบุคคลนั้้นและโชคชะตารอบ 10 ปี(วัยจร)ของเขา

ข้อมูลเหล่านี้มาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาที่เกิด สิ่งที่สำคัญและยากที่สุดคือการตีความแผนภูมิ Bazi ได้อย่างถูกต้อง

BAZI และกฎของธรรมชาติ

ปาจื้อแต่เดิมมาตั้งแต่เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ในช่วงเวลานั้นไม่มีเทคโนโลยี ธรรมชาติควบคุมโลก ชีวิตหมุนไปรอบ ๆ ธรรมชาติซึ่งเป็นสายของวัน เราหมายถึงอะไรโดยธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์และวิธีการแต่ละองค์ประกอบ (ไม้,ไฟ,ดิน,โลหะและน้ำ) ของธรรมชาติมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ของธรรมชาติ

ตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าดวงอาทิตย์ (ไฟ) สามารถอุ่นทะเล (น้ำ) และให้อาหารสำหรับพืช (ไม้) จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อช่วยบำรุงรักษาด้วยแสงแดด (Fire)

หากไม่มีแสงแดด น้ำเย็นจะไม่สามารถทำให้ไม้เจริญเติบโตได้ และน้ำที่มีฤทธิ์รุนแรงยังสามารถทำลายพืชพันธุ์ (ไม้) และรากต้น (ไม้) ได้อีกด้วย โลหะสามารถตัดต้นไม้ (ไม้) และใช้เป็นไม้ในการสร้างบ้านเรือนและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ดินสามารถป้องกันน้ำท่วมและดินที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการหว่านและการเก็บเกี่ยว

ฝน (น้ำ) เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ดินชื้น (Earth)

โลหะหรือทองที่พบในดิน สามารถใช้แลกเปลี่ยนอาหารได้ เป็นสิ่งมีมูลค่าสูง ฯลฯ

ผลเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 5 องค์ประกอบหรือ 5 ธาตุ (ไม้,ไฟ, ดิน,โลหะและน้ำ) ตามหลักการของอี้จิง I-Ching (กฏการเปลี่ยนแปลง), หยินและหยาง

Bazi ดั้งเดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผลกระทบจากฤดูกาลที่มีผลต่อธรรมชาติ และอิทธิพลของธาตุทั้งห้าและธรรมชาติของแต่ละธาตุ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

และเรียนรู้วิธีการที่เราสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามกฎของธรรมชาติ

สิ่งที่อยู่ใน ดวงจีน ปาจื้อ BAZI?

ดวงจีน ปาจื้อ Bazi เป็นองค์ประกอบของ "สวรรค์โลกและมนุษย์" หมายความว่าตั้งแต่เราเกิดเราจะถูกกำหนดให้มีชุดอักขระ "แปดตัว" หรือชุดอักขระ 4 ชุดโดยพิจารณาจากปีเดือนวันและเวลาที่เกิด ชุดสมบูรณ์ 4 ชุดมีลักษณะดังนี้: -

นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสี่เสาหลัก เสาแต่ละอันประกอบด้วยตัวละครสองตัว

ตัวละครหลักคือ Heavenly Stem บางตำราเรียกว่า กิ่งฟ้า หรือ