top of page

ดวงจีน ปาจื้อ BAZI (八字) คืออะไร??


ดวงจีน ปาจื้อ BAZI 八字

ปาจื้อ Bazi หรือ แผนผังพลังชี่ เป็นวิถีแห่งการวิเคราะห์ดวงชะตาโบราณของจีน ประวัติความเป็นมาของ Bazi เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 5000 ปีก่อนในช่วงที่จีน Wu Kingdom คำว่า Bazi เป็นคำศัพท์ภาษาจีนสำหรับ "แปดตัวอักษร" หรือคำที่คนหลายคนเรียกว่าสี่เสา โดยเสาแต่ละตัวมีอักษรจีนสองตัวทำให้กลายเป็น "แปดตัวอักษร"

แผนผังดวงจีน ปาจื้อ BAZI CHART 八字

เพื่อวิเคราะห์โชคชะตาชีวิตของบุคคล เราต้องมีแผนภูมิปาจื้อ Bazi ของบุคคลนั้้นและโชคชะตารอบ 10 ปี(วัยจร)ของเขา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาที่เกิด สิ่งที่สำคัญและยากที่สุดคือการตีความแผนภูมิ Bazi ได้อย่างถูกต้อง

วัยจรในดวงจีน ปาจื้อ BAZI LUCK CYCLE 八字

ปาจื้อ BAZI และกฎของธรรมชาติ

ปาจื้อแต่เดิมมาตั้งแต่เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ในช่วงเวลานั้นไม่มีเทคโนโลยี ธรรมชาติควบคุมโลก ชีวิตหมุนไปรอบ ๆ ธรรมชาติซึ่งเป็นสายของวัน เราหมายถึงอะไรโดยธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์และวิธีการแต่ละองค์ประกอบ (ไม้,ไฟ,ดิน,โลหะและน้ำ) ของธรรมชาติมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ของธรรมชาติ

Five Elements in Chinese Astrology : ดวงจีน ปาจื้อ BAZI 八字

ตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าดวงอาทิตย์ (ไฟ) สามารถอุ่นทะเล (น้ำ) และให้อาหารสำหรับพืช (ไม้) จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อช่วยบำรุงรักษาด้วยแสงแดด (Fire)

หากไม่มีแสงแดด น้ำเย็นจะไม่สามารถทำให้ไม้เจริญเติบโตได้ และน้ำที่มีฤทธิ์รุนแรงยังสามารถทำลายพืชพันธุ์ (ไม้) และรากต้น (ไม้) ได้อีกด้วย โลหะสามารถตัดต้นไม้ (ไม้) และใช้เป็นไม้ในการสร้างบ้านเรือนและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ดินสามารถป้องกันน้ำท่วมและดินที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการหว่านและการเก็บเกี่ยว

ฝน (น้ำ) เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ดินชื้น (Earth)

โลหะหรือทองที่พบในดิน สามารถใช้แลกเปลี่ยนอาหารได้ เป็นสิ่งมีมูลค่าสูง ฯลฯ

ผลเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 5 องค์ประกอบหรือ 5 ธาตุ (ไม้,ไฟ, ดิน,โลหะและน้ำ) ตามหลักการของอี้จิง I-Ching (กฏการเปลี่ยนแปลง), หยินและหยาง

Bazi ดั้งเดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผลกระทบจากฤดูกาลที่มีผลต่อธรรมชาติ และอิทธิพลของธาตุทั้งห้าและธรรมชาติของแต่ละธาตุ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

และเรียนรู้วิธีการที่เราสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามกฎของธรรมชาติ

สิ่งที่อยู่ใน ดวงจีน ปาจื้อ BAZI?

ดวงจีน ปาจื้อ Bazi เป็นองค์ประกอบของ "สวรรค์โลกและมนุษย์" หมายความว่าตั้งแต่เราเกิดเราจะถูกกำหนดให้มีชุดอักขระ "แปดตัว" หรือชุดอักขระ 4 ชุดโดยพิจารณาจากปีเดือนวันและเวลาที่เกิด ชุดสมบูรณ์ 4 ชุดมีลักษณะดังนี้: -

ผังดวงจีน ผังปาจื้อ BAZI CHART 八字

นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสี่เสาหลัก เสาแต่ละอันประกอบด้วยตัวละครสองตัว

ตัวละครหลักคือ Heavenly Stem บางตำราเรียกว่า กิ่งฟ้า หรือราศีบน และอักขระด้านล่างเรียกว่า Earthly Branch บ้างเรียกว่าก้านดิน หรือราศีล่าง

และที่ซ่อนอยู่เป็นส่วนหนึ่งของราศีล่าง เรียกว่า Hidden Stem หรือราศ๊แฝง เป็นพลังจากกิ่งฟ้าที่ลงมากระทำการ ณ เบื้องล่าง

เมื่อเราเกิดมาในปีใดๆ เราจะมีชุด "Heavenly Stem-Earthly Branch" ของปีนั้นเป็นของเรา

เดือนเกิดของเราก็จะมีอีกหนึ่งชุด และเช่นเดียวกันกับวันที่และเวลาเกิดก็จะมีชุดของมัน

ดังนั้นทั้งหมดเข้าด้วยกันสี่ชุดของเสารูปแบบ Bazi Chart สมบูรณ์

 
YIN YANG

แนวความคิดของ YIN และ YANG - จุดกำเนิดของ "การเปลี่ยนแปลง"

คำว่าหยินและหยางมามากกว่า 7000 ปีที่แล้วเมื่อชีวิตถูกครอบงำด้วยการแสวงหาความอยู่รอดและการเอาชนะธรรมชาติอย่างง่ายๆ หยินและหยางเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามระหว่างกัน และเชื่อว่าสรรพสิ่งถือกำเนิดจากทั้งสองสิ่งนี้นั่นเอง

Five Charactors in BAZI ดวงจีน ปาจื้อ BAZI 八字
การดูดวงจีน ปาจื้อ ต้องอาศัยวันเดิอนปีเกิดเวลาเกิด เพื่อขึ้นผังพลังงานของคนๆนั้น แล้วนำหลักการของ 5 องค์ประกอบ (ดิน โลหะ น้ำ ไม้ และไฟ) และการพิจารณาหยินหยางมาใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ถึงศักยภาพของคนๆนั้น ความเชี่ยวชาญที่ธรรมชาติสร้างมาให้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ข้อด้อยในหรือจุดบกพร่องในดวงที่ควรระมัดระวัง

เมื่อได้เห็นความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 ในดวงแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์หาทางปรับปรุงคุณภาพของดวงให้ดีขึ้น หรือปรับปรุงการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับดวง เพื่อให้คนๆนั้น ได้มีโอกาสดึงศักยภาพของตนออกมาให้มากที่สุด และลดโอกาสข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแก่ชะตาชีวิตให้น้อยลง

Ten Profiles Strength Chart in BAZI ดวงจีน ปาจื้อ BAZI 八字

สิ่งนี้เราเรียกว่าการปรับปรุงคุณภาพดวง ไม่ใช่การแก้ไขดวงอย่างที่เข้าใจ เพราะดวงดาวนั้นเราแก้ไขไม่ได้ แต่เราปรับคุณภาพได้

เช่น ดวงบางคนเหมาะเป็นนักคิด นักวางแผน แต่ไม่เหมาะเป็นนักปฏิบัติ เมื่อนำมาใช้วางแผน คิดงาน วิเคราะห์ปัญหากับทำได้ดี แต่หากส่งออกไปแก้ไขปัญหาเอง กลับทำไมไ่ด้ ทั้งๆที่แผนการที่วางเอาไว้ดีเยี่ยม

ดวงบางคนเหมาะเป็นนักปฏิบัติ นักแก้ไขปัญหา หากจับมานั่งวางแผน วิเคราะห์ เขียนแนวทางลงกระดาษ ก็พลอยจะทำให้งานใหญ๋เสียหาย

ดังเช่น วิศวกรหลายท่าน เมื่อตอนที่ทำงานมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในสายงานอย่างมาก ก้าวหน้าเติบโตได้ดี แต่พอออกมาทำธุรกิจตนเอง มานั่งวิเคราะห์วางแผนงานเอง บางครั้งกับบริหารธุรกิจตนเองไม่ได้ แปลกไหมล่ะ???

"แม่ทัพ... ผลงานอยู่ที่สมรภูมิรบ...มิใช่อยู่ที่จวนแม่ทัพ

ขุนนาง... ผลงานอยู่ที่จวนขุนนาง มิใช่ออกไปสนามรบ

ฮ่องเต้... ผลงานอยู่ที่การบริหารราชการแผ่นดิน"

คุณคือใครใน ดวงจีน ปาจื้อ BAZI 八字

ท่านเป็น แม่ทัพ หรือขุนนาง รู้จักตนเองดีแค่ไหน???

ดวงจีน ปาจื้อ บอกท่านได้!!!

หากมีโอกาส จงศึกษาวิชาโหราศาสตร์เหล่านี้เถิด ย่อมดีต่อชีวิตคุณและคนรอบข้าง ญาติพี่น้องอีกมากมาย

ดังเช่น ออกญาโหราธิบดี พ่อของศรีปราชญ์ ได้เคยขอชีวิตลูกชานตนต่อพระนายรายณ์ ไว้ล่วงหน้าหากต้องอาญา

นั่นก็เพราะท่านได้ล่วงรู้ชะตากรรมของบุตรท่านล่วงหน้าแล้ว เพียงแต่ว่า ศรีปราชญ์ นั้น เมื่อไกลพ่อ จึงอาจจะหลงลืม และขาดความรอบคอบในการระวังตน จึงไม่พ้นคำทำนายในที่สุด

คิดดูนะครับ หากท่านสามารถช่วยเหลือญาติพี่น้องที่กำลังทุกข์ใจ ได้บอกหนทางที่มีโอกาสสำเร็จแก่คนใกล้ตัว เพื่อนฝูง ได้มีโอกาสแจ้งเตือนปัญฆา อุปสรรคแก่เขาเหล่านั้นล่วงหน้า ชีวิตคุณจะมีค่าแค่ไหน....

ท่านที่สนใจ วิชาโหราศาสตร์ ดวงจีน ปาจื้อ ผมมีสอนฟรี วันที่ 7 เมษายนนี้ ตอนช่วงบ่ายทางออนไลน์

ผมจะปูพื้นฐานง่ายๆ ให้ท่านได้เข้าใจ เป็นเบื้องต้นก่อน แม้ไม่ใช่ซินแส แต่รู้ไว้บ้างก็ย่อมดีกว่าผู้ไม่รู้อะไรเลย

ส่วนท่านที่สนใจอยากเรียนให้รู้ลึกจริงๆ สามารถเอาไปวิเคราะห์ให้ได้เจาะลึกจริงๆ


ข้าพเจ้าเจ๋อหลาง

コメント


Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Fengshui Articles & Contents 

บทความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ fengshuix หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาติดต่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่างได้เลยครับ

และพึงระลึกเสมอว่า บทความฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ที่อยู่ใน Internet นั้น มีข้อจำกัดทางด้านภาษาและความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทความถ่ายทอดความรู้ได้เพียงระดับนึงเท่านั้น หากต้องการความรู้ เคล็ดลับ หรือเทคนิคขั้นสูงที่ซินแสร่ำเรียนศึกษา ท่านจำเป็นต้องติดต่อส่วนตัว หรือเข้ามาเรียนกับอาจารย์ด้วยตัวเองเท่านั้น และหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับ

บทความอื่นๆล่าสุด

Tags

bottom of page