top of page

ฮวงจุ้ยบ้าน เปิดตำรา 5 หลักฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยบ้านอยู่แล้วรวย ๆ และ 10 ข้อห้ามฮวงจุ้ย บั่นทอนโชคลาภ


ฮวงจุ้ยบ้าน ประเภทใดที่อยู่แล้วขาดความเจริญยิ่งอยู่ยิ่งยากจน ยิ่งเงินทองสูญหาย ยิ่งนำพาปัญหาและอุปสรรคมาสู่คนในบ้าน ซึ่งท่านผู้อ่านควรรู้เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บ้านหรือร้านค้าของท่าน เลี่ยงการจัดบ้านแบบนี้ เพื่อปรับให้ ฮวงจุ้ยบ้านอยู่แล้วรวย (ฮวงจุ้ยออฟฟิส ก็ใช้ได้)

 

1. บ้าน ที่ขาดการถ่ายเทอากาศ ปิดทึบ ประตู หน้าต่างมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของบ้าน บ้านที่ดีควรมีพลังงานหมุนเวียนถ่ายเท มีการหมุนเวียนได้ดีทั่วบ้าน หากบ้านใดที่ปิดทึบตลอดเวลาหรือห้องใดที่ทึบแสงบ้านนั้นจะขาดพลังชีวิตที่ดี บ้านที่การถ่ายเทอากาศได้ไม่ดีก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมเชื้อโรคให้เจริญเติบโต คนในบ้านเจ็บป่วยง่าย แก้ไขได้ด้วยการหมั่นถ่ายเทอากาศสม่ำเสมอ การสังสรรค์หรือพาเด็กๆมาวิ่งเล่นเสมอๆจะเป็นการใช้คนภายนอกนำมาพลังเข้ามาในบ้านถือเป็นการกระตุ้นพลังชีวิตของบ้านได้เช่นกัน

 

2. บ้านที่มีของรกรุงรังปิดทางเข้าของบ้าน ด้านหน้ามีสิ่งของปิดไม่ให้พลังเข้าบ้าน เป็นการทำให้เรื่องดีเข้าสู่ตัวบ้านได้ยากและลำบาก บ้านที่ข้างในบ้านมีของรกรุงรังก็เช่นกัน ส่งผลให้กระแสภายในบ้านไหลเวียนไม่สะดวก แบบนี้โชคลาภไม่ทำงานเพราะติดขัดตลอดเวลา ควรหมั่นเก็บกวาดบ้านและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วควรนำไปทิ้งเสมอๆ

 

3. บ้านที่อยู่สูงหรือต่ำกว่าถนนมาก ส่งผลให้โชคลาภในบ้านไหลออกภายนอกหมดและเงินทองจะเก็บไม่ค่อยอยู่ตลอดหรือมีเรื่องให้สูญเสียทรัพย์สินเป็นประจำ ส่วนบ้านที่อยู่ต่ำกว่าถนนมากเกินไปก็จะเป็นบ่อพักพลังงานทุกอย่าง พลังเข้าบ้านได้แต่ออกไม่ได้ซึ่งเข้าข่ายไม่ดี ดังนั้นบ้านที่ดีไม่ควรอยู่สูงกว่าพื้นถนนเกินครึ่งฟุต หรือต่ำกว่าครึ่งฟุต อย่างนี้ถือว่าไม่ต่ำหรือสูงมาก จะช่วยให้พลังงานไหลเวียนถ่ายเทได้ดี และหากออกแบบให้เป็นลักษณะเหมือนแอ่งตื้นๆ เพื่อเก็บพลังงานไว้ได้ และถ่ายเทได้เช่นกัน ถ้าบ้านที่สูงกว่าถนนและบริเวณหน้าบ้านที่ลาดออกถนน ควรมีจุดกั้นพลังงานก่อนไหลออกจากบ้านสูงกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อกั้นไม่ให้โชคลาภไหลออกได้ง่ายเกินไป

 

4.บ้านที่มีหน้าต่างหรือประตูมากเกินไป ดูโปร่งโล่งเกินไป ไม่สามารถเก็บพลังไว้ได้ โชคลาภมักจะมาแล้วหายไปเก็บกักไว้ไม่อยู่ ดังนั้นควรแก้ไขด้วยการตรวจหาทิศที่ดีประจำบ้านและประจำปี ทิศดีให้เปิดรับพลังงาน ที่ร้ายให้ปิดเอาไว้อย่าให้มีการไหลเวียนเข้าบ้าน

 

5. ประตูหรือหน้าต่างตรงกันจากหน้าบ้านไปสู่หลังบ้าน หากประตูทั้งสองบานตรงกันก็เป็นอีกรูปแบบที่เงินเข้ามาแล้วออกไป แก้ไขได้โดยหาฉากมากั้น หรือหาฉากกั้นมาบัง