top of page

เจาะลึกดวงจีน...(จาก อ.มาศ)

การดูดวงจีน นั้นมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ต้องรู้ทั้งวัน เดือน ปี และเวลาเกิดที่แน่นอน

เพื่อคำนวณว่าเราเป็นคนธาตุอะไร เพราะคนที่เกิดปีเดียวกันไม่จำเป็นธาตุเดียวกัน

และย่อมมีนิสัย รวมทั้งชะตาชีวิตที่แตกต่างกัน

 

ตัวอย่างเช่น ชวด สติปัญญาหลักแหลม,ช่างสังเกตุ,มีฝันแรงกล้า,สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายทุ่มเท

กับการทำงาน,ชอบความหรูหรา อุทิศให้กับความรัก

หากเป็นธาตุที่ต่างกันก็จะมีนิสัยดังนี้ ธาตุทอง อ่อนไหว,อิจฉา,ชอบครอบครองทรัพย์ ธาตุน้ำ ฉลาดช่างเจรจา,ชอบขนบธรรมเนีบม ธาตุไม้ เจริญก้าวหน้า,มีเรื่องทะเลาะบ่อย ธาตุไฟ รวดเร็ว,ชอบแข่ขัน

 

ฉลู มั่นคง,เข้มแข็ง,อดทนจริงใจ,กล้าหาญ,ยึดประเพณี ดื้อรั้นแต่อบอุ่น มั่นคงและซื่อสัตย์กับคนรัก ธาตุทอง ทะนงตน,มีศิลป์คารม ธาตุน้ำ มีเหตุผล,ปรับตัวเร็ว ธาตุไม้ ยืนหยัด,อดทน ธาตุไฟ พูดตรงไปตรงมา,มีพลัง ธาตุดิน จริงใจ,มั่นคง

 

ขาล เข้มแข็ง,ว่องไว,กล้าหาญ,ใจกว้าง ไม่ชอบความจำเจ,ต้องการมีอำนาจ,

มีเสน่ห์แต่ต้องการผูกพันธ์กับใครสักคน,เป็นพ่อแม่ที่ดี ธาตุทอง มองโลกในแง่ดี,ไม่คอยระวัง ธาตุน้ำ ใจกว้าง,ยึดความจริง ธาตุไม้ อดทนแต่เหนื่อย,ใจกว้าง ธาตุไฟ พูดตรงไปตรงมา,มีพลัง ธาตุดิน มีความรับผิดชอบสูง

 

เถาะ โชคดี,มีเมตตา,ชอบศิลปะ,รักสงบ,ฉลาดและมีชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง,

ช่างสังเกตุประเมินสถานการณ์เก่ง ชอบความรักที่มีความสนุกอ่อนไหวเรื่องรัก ธาตุทอง กระตือรือร้น,มีศิลปะ ธาตุน้ำ รอบคอบ,ใจน้อย ธาตุไม้ ใจกว้างใจอ่อน ธาตุไฟ เต็มไปด้วยอารมณ์,ชอบเก็บความลับ ธาตุดิน จริงจังแน่วแน่

 

มะโรง แข็งแรงเต็มไปด้วยพลัง,กระตือรือร้น,มีแรงดลใจ,ขาดความอดทน,ใจเย็น

รักกับคนที่คิดและสนใจในสิ่งเดียวกัน ธาตุทอง ยึดมั่นในความคิดตนเอง ธาตุน้ำ แน่วแน่,ประนีประนอม ธาตุไม้ สร้างสรรค์ค์,มีความสามารถ ธาตุไฟ ใจร้อนถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ธาตุดิน มั่นคง,ยึดถือขนบธรรมเนียม

 

มะเส็ง สงบแต่ฉลาดรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไร,ลึกลับและเข้าใจยาก ไม่ชอบฟังคำแนะนำ

มีเสน่ห์รักใครรักจริงหวงสุดฤทธิ์ ธาตุทอง ชอบคิดเล็กคิดน้อย,มีความลับ ธาตุน้ำ มีทักษะ,มีศิลปะ ธาตุไม้ เมตตา,รอบคอบ ธาตุไฟ ชอบสงสัย,ใจแข็ง

 

มะเมีย มีชีวิตชีวา,เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป,ชอบอิสระ ชอบการเปลี่ยนแปลง,

ไม่วิตกกังวลกับเรื่องเล็กน้อย สง่างามในเรื่องความรัก,ทนไม่ได้กับการเป็นรองใคร ธาตุทอง อิสระ,ชอบช่วยเหลือ ธาตุน้ำ ปรับตัวเร็ว,มีอารมณ์ขัน ธาตุไม้ อ่อนโยน,มีวินัย ธาตุไฟ ตื่นเต้นง่าย,ฉลาด,เต็มไปด้วยอารมณ์ ธาตุดิน ใจเย็น,เชื่อถือได้

 

มะแม ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบวิจารณ์ อดทน แต่บ่นเก่ง ดื้อรั้น มั่นใจตนเอง

ธาตุทอง มีลับลมคมใน,ไม่มั่นคง ธาตุน้ำ อ่อนโยน,เป็นฝ่ายตั้งรับ ธาตุไม้ อุทิศ,เห็นใจผู้อื่น ธาตุไฟ ชอบสังคม,พูดตรงไปตรงมา ธาตุดิน หนักเอาเบาสู้,เชื่อในตัวเอง

 

วอก มีไหวพริบและช่างคิดบางครั้งชอบหยอกล้อ เรียนรู้เข้าใจเร็ว,ชอบสังคม,

ยิ่งเจอคนถูกใจพูดกันนานมักจะตกหลุมรักอยู่เรื่อย,แต่บางครั้งขาดการสานรักอบอุ่นมั่นคง ธาตุทอง ชอบการเปลี่ยนแปลง,เชื่อในตัวเอง ธาตุน้ำ อ่อนโยน,มีความลับ ธาตุไม้ รับมือกับสถานการณ์ดี ธาตุไฟ ใจร้อน,ชอบสังคม ธาตุดิน ซื่อสัตย์,รอบคอบ

 

ระกา ซื่อสัตย์,น่าเชื่อถือ,หนักเอาเบาสู้,ชอบสังคม,ความงาม,ความสนุกแต่บางครั้งกังวล

และกลัวลึกๆมีคนมาชอบมาก แต่รักและมั่นคงต่อชีวิตคู่ ธาตุทอง ขยัน,ฉลาด,ยึดมั่นคำสัญญา ธาตุน้ำ ฉลาด,ชอบแสดงความคิด ธาตุไม้ เป็นที่รัก,ไม่ชอบถูกวิจารณ์,ใจดีมีกาลเทศะ ธาตุไฟ กระตือรือร้น,ร่าเริง,เป็นผู้นำ