top of page

อ่านปาจื้อ ดวงจีนจากหยิน หยาง Yin Yang

ในการศึกษาภูมิปัญญาโบราณของจีน นั้น สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคือ การศึกษาหยินหยาง และกฏของธาตุทั้งห้า

ไม่ว่าจะเป็นวิชาดวงจีน ฮวงจุ้ย โหวงเฮ้ง แพทย์แผนจีน กฏพื้นฐานของสรรพสิ่งคือ

เริ่มต้นที่ความสมดุล หยินหยาง และธาตุทั้งห้า

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้ให้มากขึ้น

ในดวงจีนก็มีการพูดถึงลักษณะนิสัยของคนธาตุต่างๆ และพลังหยินหรือหยางของคนๆนั้น

ก็บ่งบอกนิสัยได้เช่นกัน

 

คนที่เกิดธาตุเดียวกัน ก็ยังแบ่งเป็นพลัง หยิน และหยาง ดิถี ธาตุไม้ - หยาง มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคน มีจุดยืนมั่นคง รักความก้าวหน้า กตัญญู มนุษย์สัมพันธ์ดี ดิถี ธาตุไม้ - หยิน จิตใจดีอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือคน มีเมตตากรุณา กตัญญู รู้จักยืดหยุ่นผ่อนหนักผ่อนเบา

ดิถี ธาตุไฟ - หยาง มีมารยาทดี ตรงไปตรงมา กล้าได้กล้าเสีย ชอบเป็นผู้นำต้องการให้คนยกย่อง รักหน้าตา ชื่อเสียง แต่ใจร้อน ดิถี ธาตุไฟ - หยิน มารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน บุคลิกดี เรียบง่าย ไม่โอ่อ่า เข้มแข็งแต่ ไม่ร้อนแรง รักศักดิ์ศรี

ดิถี ธาตุดิน - หยาง เป็นคนหนักแน่น ทิฐิ มานะ มั่นคง เชื่อมั่นตัวเอง มีสัจจะ น่าเชื่อถือ ดิถี ธาตุดิน - หยิน เป็นคนหนักแน่น แต่นุ่มนวล มีสัจจะ เชื่อถือได้ สุขุม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา

ดิถี ธาตุทอง - หยาง กล้าหาญเสียสละ ยุติธรรม ประจบคนไม่เป็น ยมหักไม่ยอมงอ ดิถี ธาตุทอง - หยิน มีศีลธรรม เกลียดความชั่วร้าย ใจบุญกุศล เข้มแข็ง เดินทางสายกลาง จิตใจอ่อนโยน

ดิถี ธาตุน้ำ - หยาง สติปัญญาสูง เฉลียวฉลาด รู้ทันคน ความคิดซับซ้อน มีแผนการณ์มาก ดิถี ธาตุน้ำ - หยิน อ่อนโยน เฉลียวฉลาด มีวาทะศิลป์ ใจกว้าง มีศีลธรรม

 

ดิถีมีกำลัง หนักแน่น ซื่อสัตย์ มีเมตตาเกลียดความชั่วร้าย รักความก้าวหน้า ความประพฤติดี ท่าทางสง่าผ่าเผย ธาตุไม้มากเกิน ถือทิฐิ อารมณ์ร้าย อิจฉาคนที่ได้ดีกว่า ทำเกินกว่าเหตุ ขาดความตรึกตรอง ทำงานจึงเกิดอุปสรรค ธาตุไม้อ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ ทำงานไม่คอยเป็นระเบียบ ตระหนี่ คิดเล็กคิดน้อย จึงสนใจ แต่ประโยชน์เฉพาะหน้า

ธาตุไฟมากเกิน (ดิถีมีกำลัง) ฉลาดทำอะไรเหนือคนอื่น รู้จักหาช่องว่าง พลิกแพลง ฉวยโอกาส อิจฉาคนที่ดีกว่า ธาตุไฟมากเกิน (ดิถีอ่อนแอ) มีสติปัญญา แต่ไม่สามรถปฏิบัติได้ ชอบแต่งตัว สนใจความหรูหรา โอ่อ่า

ธาตุดินมากเกิน เชื่อมั่นตัวเอง ถือทิฐิ งานตัวเองจะรอบคอบ งานคนอื่นไม่ใส่ใจ อ่อนโยนไม่ก้าวร้าว

ธาตุทองมากเกิน กล้าหาญ ดุดัน โหด แต่ลึกๆ ขาดความเชื่อมั่น จึงไม่กระตือรือร้น เป็นอุปสรรค ทำให้ไม่ก้าวหน้า

ธาตุน้ำมากเกิน หาความแน่นอนไม่ได้ ทำงานขาดตกบกพร่อง ไม่เตรียมความพร้อม ขาดระเบียบ ใจและกายไม่นิ่ง

 

ดิถีมีกำลัง ทำงานว่องไว เน้นความเป็นจริง ชอบความสวยงาม

ธาตุไฟอ่อนแอ ฉลาดหลักแหลม มีกลยุทย์แผนการณ์มาก บางคนใช้ไปในทางที่ผิด แต่ความจำไม่คอยดี

ธาตุไม้มากเกิน ถือตัวเองมีค่าสูงส่ง ใช้อิทธิพล สนใจประโยชน์ ให้ร้ายคนอื่น ถ้าฝึกจิตใจให้สงบมีคุณธรรม จึงจะประสบความสำเร็จ

ธาตุดินมากเกิน ประมาทเลินเล่อ เก็บความลับไม่อยู่ ไม่รู้ว่าสิ่งใดควร หรือไม่ควร

ธาตุทองมากเกิน ทะนงตน ประพฤติล่วงเกินผู้อื่น ทำให้ถูกติฉินนินทา

ธาตุน้ำมากเกิน มีคุณธรรม แต่ขาดความสมดุล ไหวพริบแยบคายมีกลยุทธ์หลักแหลม บางครั้งกลับหาเรื่องใส่ตัว

 

ดิถีมีกำลัง ซื่อสัตย์สุจริต เน้นความเชื่อถือ ทำตามสัญญา คำพูดสุขุม ใจเย็น ทำตัวสอดคล้องกับค่านิยมประเพณีของสังคม มีแน้วโน้มเคร่งศาสนา

ธาตุดินมากเกิน ทิฐิรุนแรง ไม่รู้จักปรับตัว เปลี่ยนแปลง หรือคล้อยตามใคร รักษาความลับเพื่อป้องกันตัวเองกล้าได้กล้าเสีย รักสัจจะ

ธาตุดินอ่อนแอ ทำงานไม่คอยใช้เหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ของตน ตระหนี่ ไม่ใส่ใจความคิดผู้อื่น กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า ไม่สนใจเรื่องศักดิ์ศรี

ธาตุไม้มากเกิน ทำงานเหน็ดเหนื่อย แต่ไม่ได้ผล ทำสิ่งหนึ่งลืมสิ่งหนึ่ง ไม่คอยเฉลียวฉลาดนัก แต่ชอบวิ่งเต้นให้คนอื่น

ธาตุไฟมากเกิน มีเมตตา แต่ขาดความสามารถ ในการตัดสินใจ หวาดระแวง จึงสนิดกับคนยาก ช่วยเหลือใครจะจำไว้ตลอด ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่คอยลุล่วง

ธาตุน้ำมากเกิน ให้ความสำคัญกับการหาเงินทอง ถ้าฝึกฝนจิตใจให้ดี จะช่วยงานสังคมการกุศลได้มาก หากประมาทเลินเล่อจะเสียการณ์ ไม่พึงคบคนพาลจะประสบความสำเร็จ

 

ดิถีมีกำลัง มีมนุษย์สัมพันธ์ และชื่อเสียง มีอำนาจ กล้าตัดสินใจรวดเร็ว ไม่คิดร้ายผู้อื่น ธาตุทองมากเกิน ทนงตน แกล้วกล้า รักเพื่อนฝูง ถือคุณธรรม ทำสิ่งใดไม่คิดหน้าคิดหลัง อาจเกิดความผิดพลาดเสียหาย ธาตุทองอ่อนแอ จิตใจเป็นกุศล แต่ตรึกตรองสิ่งต่างๆ มากเกินไป จึงเสียโอกาสที่ผ่านมา ทำให้งานสำเร็จยาก

ธาตุไม้มากเกิน ถือทิฐิเรื่องเงินทอง แม้รู้จักแยกแยะความซื่อตรง-คดงอ สิ่งดี-สิ่งร้ายได้ แต่ถูกยั่วยวน ให้โอนเอียงได้ง่ายชอบเล่นงานผู้อื่น

ธาตุไฟมากเกิน ค่อนข้างฉลาด แต่ใจร้อน แม้รู้จักแยกแยะความดี ความชั่ว แต่ส่วนลึกยังมีกิเลส ทำงานบางครั้งขาดความอดทน

ธาตุดินมากเกิน จุดยืนไม่ชัดเจน สิ่งที่คิดและ สิ่งที่พูดแตกต่างกันเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตน เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินไมสามารถตัดสินใจได้

ธาตุน้ำมากเกิน สติปัญญาเฉลียวฉลาด เชื่อมั่นตัวเองจนเกินไป จนอาจเกิดความเสียหาย ไม่ใส่ใจตอบแทนผู้ที่เคยช่วยเหลือ ทำงานรีบร้อน เปลี่ยนแปลงง่าย

 

ดิถีมีกำลัง คิดการณ์ไกล ไตร่ตรองรอบคอบ ใจกว้าง มีศีลธรรม ธาตุน้ำมากเกิน หุนหันพลันแล่น ไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อย จิตใจไม่แน่นอน บางคนทุจริตคดโกงหลอกลวง มากรักหลายใจ ก่อความขัดแย้ง แกล้งแสดงออกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ธาตุน้ำอ่อนแอ ดูสุขุมหนักแน่น แต่โลเลไม่แน่นอน ขาดจิตใจที่กล้าหาญงานย่อมสำเร็จได้ยาก ไม่ค่อยกระตือรือร้น

ธาตุไม้มากเกิน ทำงานอะไรมักใช้อารมณ์ ขาดปณิธาน ความคิดอ่อนแอ ทำให้งานไม่คืบหน้าไม่รู้หนักรู้เบา ขาดความตระหนักในคุณค่าที่ผู้อื่นช่วยเหลือ

ธาตุดินมากเกิน มีความอดทน แต่ขาดปัญญา จิตใจเมตตา แต่ไม่แสดงออก ไม่กล้าตัดสินใจ จึงมักเปลี่ยนใจกลางคัน ถ้าหากมีธาตุทองในดวงช่วยแก้ไขให้กลายเป็นดี

ธาตุทองมากเกิน ฉลาด ปัญญาสูง ทะเยอทะยาน ให้เหนือผู้อื่น ไม่ดูพื้นฐานเดิม มีจิตใจ ที่เข้มแข็งมาก

 

ข้าพเจ้าเจ๋อหลาง

Zhe Lang

Comments


Single Post: Blog_Single_Post_Widget

Fengshui Articles & Contents 

บทความทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ fengshuix หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาติดต่ออย่างเป็นทางการก่อนนะครับ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ หรือกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่างได้เลยครับ

และพึงระลึกเสมอว่า บทความฮวงจุ้ย โหราศาสตร์ที่อยู่ใน Internet นั้น มีข้อจำกัดทางด้านภาษาและความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนบทความถ่ายทอดความรู้ได้เพียงระดับนึงเท่านั้น หากต้องการความรู้ เคล็ดลับ หรื