top of page

ปฏิกิริยาดิถีต่อธาตุรอบข้าง(บุคคล)

ดวงจีนนั้นสามารถดูเรื่องราวเกี่ยวกับคนรอบข้างได้ โดยดูจากพื้นดวงเดิมของดวงที่เราดู โดยไม่จำเป็นต้องเปิดดวงของคนในครอบครัวก็ได้ ทั้งนี้เราจะอาศัยปฏิกิริยา 10 รูปแบบที่เรียกว่าจับซิ้ง เพื่อเทียบความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ได้ดังนี้

 • ปีเกย เกี่ยวกับ พี่ชาย,น้องชาย

 • เจี๊ยะซิ้ง เกี่ยวกับ ลูกเขย,หลานชายที่เกิดจากลูกชาย

 • เซียกัว เกี่ยวกับ ย่า,ตา,แม่ยาย,หลานสาวที่เกิดจากลูกชาย

 • ฉิกสัวะ เกี่ยวกับ ยาย,ลูกชาย

 • เจียกัว เกี่ยวกับ ลูกสาว

 • เพียงอิ่ง เกี่ยวกับ ปู่,แม่เลี้ยง,หลานชายที่เกิดจากลูกสาว,พี่ชาย-น้องชายของแม่

 • เจี่ยอิ่ง เกี่ยวกับ แม่,พี่สาว-น้องสาวของแม่,พ่อตา

 • ปีเกย เกี่ยวกับ พี่สาว,น้องสาว

 • เกียบไช้ เกี่ยวกับ พี่ชาย,น้องชาย,พ่อตา

 • เจี๊ยะซิ้ง เกี่ยวกับ ย่า,ลูกสาว

 • เซียกัว เกี่ยวกับ ตา,ลูกชาย

 • เพียงไช้ เกี่ยวกับ แม่สามี

 • เจี่ยไช้ เกี่ยวกับ พ่อ,พี่สาว-น้องสาวของพ่อ

 • เจียกัว เกี่ยวกับ สามี,พี่ชาย-น้องชายของสามี

 • เพียงอิ่ง เกี่ยวกับ แม่,พี่สาว-น้องสาวของแม่,หลานสาวที่เกิดจากลูกชาย

 • เจี่ยอิ่ง เกี่ยวกับ ปู่,แม่เลี้ยง,พี่ชาย-น้องชายของแม่,ลูกเขย,หลานชายที่เกิดจากลูกชาย

ข้าพเจ้าเจ๋อหลาง

Zhe Lang